Thema's

Samen met de hele regeringsploeg wil ik de omslag maken naar een groener en socialer België, voor iedereen. En met respect en samenwerking tonen dat politiek anders kan dan wat we de voorbije jaren zagen.

De overheid als meest aantrekkelijke werkgever

Een moderne werkgever

De federale overheid is naast een klantgerichte dienstverlener ook een werkgever van wel tienduizenden ambtenaren! Om al dat talent aan te werven, te laten ontplooien en te laten schitteren, bouwen we continu aan een dynamisch en modern personeelsbeleid. We zorgen voor snellere en steeds objectieve selectieprocedures, en een modern competentiebeleid. Gedreven en goed omkaderde topmanagers met voldoende diversiteit aan de top. En een breed palet aan ontwikkelingsinitiatieven en mogelijkheden om een gevarieerde loopbaan uit te bouwen. We willen dat alle ambtenaren zich goed in hun vel voelen, dus zetten we ook in op welzijn met aandacht voor zowel de fysieke àls mentale gezondheid en de combinatie tussen werken en leven. Ons doel? Van de federale overheid een werkgever maken waar iedereen graag naartoe komt en niemand meer weg wil!

Een gezondere samenleving voor iedereen

Groener

Bij zijn aantreden verklaarde premier De Croo dat de Vivaldi-regering het ‘groenste regeerakkoord ooit’ had geschreven. Belangrijker dan woorden zijn daden. De eerste maanden bevestigde de regering de Europese doelstelling van minstens 55% minder CO2-uitstoot tegen 2030. Bij de verdeling van de Europese relancemiddelen gaat meer dan de helft van de federale middelen naar groene relance, veel meer dan de 37% die Europa oplegt. Eindelijk toont ons land ambitie.

Vandaag staan we voor enorme uitdagingen: het klimaat verandert, corona stelt ons voor ongeziene uitdagingen en steeds meer mensen komen moeilijk rond. De uitdaging is oplossingen te zoeken die elkaar versterken, zodat ze ons op meerdere vlakken tegelijk vooruithelpen. En niet alleen the happy few, iedereen. Eén voorbeeld: investeren in alternatieve en betere mobiliteit verlost pendelaars van files, creëert werkgelegenheid en zorgt voor gezondere lucht voor ons allemaal.   

Van klein land naar digitale koploper

Snel internet

Met haar nationaal Breedbandplan wil de federale overheid ervoor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot hoogwaardig internet. De uitrol van 5G én die van snel vast internet glasvezel zal ertoe leiden dat we allemaal kunnen genieten van een sneller en meer betrouwbaar internet. Die infrastructuur hebben we nodig in deze snel digitaliserende tijden. We zien er ook op toe dat de huidige minimumsnelheid van het internet wordt verhoogd.

De overheid engageert zich om de veiling van 5G-rechten vlot te laten verlopen en de operatoren te ondersteunen om het Belgische grondgebied maximaal van glasvezel te voorzien. Om tegemoet te komen aan vragen van burgers en bedrijven over de veiligheid van 5G zal er in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Sciensano en de gewestenandere partners een digitaal Kennis- en Leerplatform worden uitgebouwd.

Overheidsbedrijven (Proximus, bpost)

Ten dienste van mensen

Toen de coronacrisis uitbrak en de maatschappij op slot ging, schakelden onze overheidsbedrijven een versnelling hoger. Door te zorgen voor goede internetverbindingen, de dienstverlening op te schalen, blijven post en pakjes te leveren aan huis … zorgen ze er mee voor dat mensen en bedrijven met elkaar in verbinding blijven in tijden van afstand houden en isolatie.

Onze overheidsbedrijven staan ten dienste van elke burger. Ze staan in voor een basisdienstverlening die door de reguliere markt niet of onvolledig wordt opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het openhouden van bankautomaten voorzien in de postkantoren, terwijl steeds meer bankkantorenen hun deuren sluiten. Ook wordt onderzocht of we postbodes kunnen inzetten in de strijd tegen de eenzaamheid en of postkantoren informatiepunten kunnen worden voor mensen die digitaal hun weg niet vinden.

Ook in haar omgang met het personeel willen de overheidsbedrijven het goede voorbeeld geven. Ze bieden correcte arbeidsvoorwaarden aan, zelfs in omgevingen waarbij andere spelers kiezen voor vluchtigere contracten. Correct omgaan met werknemers en investeren in hun welzijn zijn belangrijke pijlers van een vooruitstrevend personeelsbeleid.

België in de wereld

België heeft Europa nodig …

‘Wie nog twijfelt aan de klimaatverandering: kom eens kijken’, zei de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis naar aanleiding van de hevige bosbranden in zijn land tijdens de dramatische zomer van 2021. Ook ons eigen land bleef niet gespaard. Midden juli overspoelden grote delen van Wallonië en werden vele mensen plots dakloos. De Green Deal waarmee Europa de klimaatverandering te lijf wil gaan, komt geen dag te vroeg. Daarin wordt het engagement aangegaan om ons continent klimaatneutraal te maken tegen 2050. Met andere woorden: tegen dan willen we een netto-nuluitstoot van broeikasgassen realiseren, om niet langer bij te dragen aan de klimaatopwarming.

Europa wil ook andere werelddelen aansporen om de klimaatcrisis grondig aan te pakken. Ons land op zich kan maar weinig in beweging zetten, een heel continent daarentegen kan echt wegen op de internationale agenda.

Tegelijkertijd levert de Europese Green Deal heel wat op voor België. Niet alleen helpt het plan ons land om zich weerbaarder te maken tegen crisissen die op ons afkomen, het zorgt ook voor heel wat jobs die lokaal ingebed zijn. Voor Europa zou het gaan om 410.000 nieuwe jobs.