Menselijker, eerlijker, gezonder

Mensenrechten staan
onder druk in Europa

Onze fundamentele rechten en vrijheden zijn niet meer vanzelfsprekend. Groenen kunnen voor een ommekeer zorgen. Daarom ben ik resoluut pro-Europees, pro-verandering, tegen de obscure alliantie van nationalisten. Laat je stem horen en doe mee.

Menselijker, eerlijker, gezonder

Mensenrechten staan
onder druk in Europa

Onze fundamentele rechten en vrijheden zijn niet meer vanzelfsprekend. Groenen kunnen voor een ommekeer zorgen. Daarom ben ik resoluut pro-Europees, pro-verandering, tegen de obscure alliantie van nationalisten. Laat je stem horen en doe mee.

Petra De Sutter is senator voor Groen en zetelt in het parlement van de Raad van Europa, het oudste mensenrechtenorgaan van het Europese continent. Ze is professor gynaecologie, gespecialiseerd in fertiliteit. Aan het UZ Gent leidt ze de afdeling reproductieve geneeskunde.