Overheidsbedrijven (Proximus, bpost)

Ten dienste van mensen

Toen de coronacrisis uitbrak en de maatschappij op slot ging, schakelden onze overheidsbedrijven een versnelling hoger. Door te zorgen voor goede internetverbindingen, de dienstverlening op te schalen, blijven post en pakjes te leveren aan huis … zorgen ze er mee voor dat mensen en bedrijven met elkaar in verbinding blijven in tijden van afstand houden en isolatie.

Onze overheidsbedrijven staan ten dienste van elke burger. Ze staan in voor een basisdienstverlening die door de reguliere markt niet of onvolledig wordt opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het openhouden van bankautomaten voorzien in de postkantoren, terwijl steeds meer bankkantorenen hun deuren sluiten. Ook wordt onderzocht of we postbodes kunnen inzetten in de strijd tegen de eenzaamheid en of postkantoren informatiepunten kunnen worden voor mensen die digitaal hun weg niet vinden.

Ook in haar omgang met het personeel willen de overheidsbedrijven het goede voorbeeld geven. Ze bieden correcte arbeidsvoorwaarden aan, zelfs in omgevingen waarbij andere spelers kiezen voor vluchtigere contracten. Correct omgaan met werknemers en investeren in hun welzijn zijn belangrijke pijlers van een vooruitstrevend personeelsbeleid.


Ten dienste van onze bedrijven

Overheidsbedrijven opereren niet alleen zelf als economische spelers en dienen economische rendabel te zijn, ze vervullen ook een belangrijke rol als ondersteuners van onze economie, onze bedrijven, onze kmo's. Ze zetten in op innovatie en investeren in de ontwikkeling van nieuwe processen en technieken, vaak met andere spelers en begeleid door wetenschappers. Ze werken proefprojecten uit die ook andere bedrijven kunnen inspireren en vooruithelpen. De kennis die zij opbouwen vloeit terug naar de maatschappij zodat we allemaal een stap vooruit kunnen zetten.

Ten dienste van een gezondere samenleving

Overheidsbedrijven stuwen de maatschappij vooruit met hun voorbeeldfunctie. Ook in de strijd tegen de klimaatopwarming. De digitale transitie willen we hand in hand laten gaan met de groene transitie. We spreken dan van een twin transitie waarbij digitalisering de maatschappij vooruithelpt in haar strijd tegen de klimaatverandering. Om een voorbeeld te geven: dankzij slimme algoritmes kunnen we onze huishoudelijke apparaten laten aanspringen wanneer er veel hernieuwbare energie wordt opgewekt. Ook onze productieprocessen kunnen fors efficiënter. Daar ligt heel wat winst te rapen en daarop inzetten creëert ook nog eens nieuwe jobs.

Onze overheidsbedrijven willen we laten uitgroeien tot koplopers op vlak van klimaatinspanningen door de meest vooruitstrevende normen te hanteren en waar het kan, nieuwe, efficiëntere manieren uit te testen. De expertise die zij opbouwen, kan vervolgens terugvloeien naar de maatschappij.