Een gezondere samenleving voor iedereen

Groener

Bij zijn aantreden verklaarde premier De Croo dat de Vivaldi-regering het ‘groenste regeerakkoord ooit’ had geschreven. Belangrijker dan woorden zijn daden. De eerste maanden bevestigde de regering de Europese doelstelling van minstens 55% minder CO2-uitstoot tegen 2030. Bij de verdeling van de Europese relancemiddelen gaat meer dan de helft van de federale middelen naar groene relance, veel meer dan de 37% die Europa oplegt. Eindelijk toont ons land ambitie.

Vandaag staan we voor enorme uitdagingen: het klimaat verandert, corona stelt ons voor ongeziene uitdagingen en steeds meer mensen komen moeilijk rond. De uitdaging is oplossingen te zoeken die elkaar versterken, zodat ze ons op meerdere vlakken tegelijk vooruithelpen. En niet alleen the happy few, iedereen. Eén voorbeeld: investeren in alternatieve en betere mobiliteit verlost pendelaars van files, creëert werkgelegenheid en zorgt voor gezondere lucht voor ons allemaal.   


Eerlijker

De coronacrisis waarvan eerst werd gezegd dat ze de Grote Gelijkmaker was, blijkt de bestaande ongelijkheden juist te hebben vergroot. Een beleid dat inzet op gelijke kansen voor iedereen is meer dan ooit nodig. Te beginnen bij onze allerjongsten. Ieder kind verdient het op te groeien in een omgeving waar het al haar/zijn/hun talenten kan ontplooien. Dat is de beste garantie op een gelukkig leven. Maar ook daarna moet iedereen gelijke kansen krijgen. Daarom dat we inzetten op het verhogen van de minimumuitkeringen en pensioenen, bijstand verlenen aan de mensen die geleden hebben onder de coronacrisis en het dichten van de digitale kloof. Alleen een samenleving die zich inzet voor iedereen, zal gedragen worden door iedereen.

Gezonder

Onze gezondheid staat meer dan ooit bovenaan ons prioriteitenlijstje. De coronapandemie heeft ons geleerd dat we qua investeringen in de zorg en het zorgpersoneel een fors tandje moeten bijsteken. Door in te zetten op meer preventie en gezondere voeding, kunnen we de gezondheid van iedereen verbeteren, zodat uiteindelijk iedereen beter bestand is tegen ziektes. Werk maken van een betere gezondheid betekent ook inzetten op een gezondere leefomgeving en meer biodiversiteit.