Gezond leven

Gelukkig leven doen we best in goede gezondheid. Zowel fysiek als mentaal. Daarom investeerden we op volgende manieren in gezondheid:  

  • Voor €11 naar de psycholoog (pilootproject)
  • Voor iedereen een huisarts in de buurt en kleinschalige materniteiten behouden
  • Verplicht doktersbriefje voor één dag afwezigheid afgeschaft
  • Preventie tegen burn-out: recht op deconnectie ingevoerd
  • 2 dagen per week telewerk ingeburgerd bij de federale overheid
  • Geen uitbuiting meer van pakjeskoeriers via nieuwe postwet

Veel mensen struggelen met een goede balans tussen werk en privé, en burn-out is helaas de ziekte van de eeuw. Petra maakte geld vrij voor preventie tegen burn-out op de werkvloer. En ze introduceerde als ambtenarenminister het expliciete recht om na de uren onbereikbaar te zijn. Ze verankerde na de COVID-crisis ook het recht op twee dagen telewerk per week, wat velen helpt om werk en privé beter te combineren. Een sterke overheid en een dienstverlenging om trots op te zijn, dat begint bij waardering voor je medewerkers en hun welzijn. Binnen het kernkabinet werkte Petra ook mee aan de arbeidsdeal, waardoor er nu ook in de privésector duidelijkere regels gelden voor platformwerk, deconnectie, flexibele werkuren, etc.. 

Als dokter hecht Petra veel belang aan goede zorgen voor iedereen. Als je nood hebt aan een dokter, moet je die dicht in de buurt kunnen vinden. Petra verzet zich ook tegen het sluiten van kleinschalige materniteiten en ziet ook het tekort aan huisartsen toenemen. Door haar voorstel om het verplichte ziektebriefje voor korte afwezigheden op het werk af te schaffen, hebben dokters meer ruimte voor patiënten die op consult willen komen in plaats van zij die moeten komen. Petra is ook pleitbezorger om het proefproject waarbij je voor €11 naar de psycholoog kan, uit te breiden naar alle psychologenpraktijken in ons land. 

De e-commerce boomt. Vandaag worden er ongeveer 1 miljoen pakjes per dag geleverd in ons land, wat een enorme druk zet op onze pakjeskoeriers. Petra ging de afgelopen jaren de strijd aan tegen de uitbuiting van alle mensen die deze pakjes tot bij ons brengen. Ze wil paal en perk stellen aan de wanpraktijken in de sector, waarbij het welzijn van pakjeskoeriers fel onder druk komt te staan. Dankzij Petra’s pakjeswet, zullen koeriers binnenkort eindelijk redelijke werktijden en een eerlijk loon krijgen.