Nieuws

Federale regering bindt de strijd aan met stress op het werk

26 mrt 2021

De federale regering investeert 5,5 miljoen euro om het mentale welzijn op de werkvloer aan te pa...

Minister Petra De Sutter blij met proefproject Covid-sneltesten bij Proximus

25 mrt 2021

Vandaag start een proefproject met Covid-sneltesten bij 80 Proximus-medewerkers in de regio Berg...

Minister De Sutter: ‘Al met veel klachten vanuit de Telecom-ombudsman proactief aan de slag gegaan’

25 mrt 2021

Vanmorgen stelde de Telecom-ombudsman zijn jaarrapport voor en daarbij vallen twee zaken op. De c...

Minister Petra De Sutter start proefproject voor sneltesten op

24 mrt 2021

Op maandag 22 maart start de federale overheid een Covid sneltesten-proefproject op voor werkneme...

België zet zich mee in voor een groener en innovatiever Europa dankzij digitale technologie

19 mrt 2021

Vrijdag 19 maart 2021 zal minister voor Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en ...

De Ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met het oog op de omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket

19 mrt 2021

Deze namiddag heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met het oog op...

Minister De Sutter bezoekt ‘haar’ UZ Gent: ‘Ze verrichten hier bovenmenselijk werk, maar ook zij hebben het zwaar’

18 mrt 2021

Vandaag bezocht vice-eersteminister Petra De Sutter het Universitair Ziekenhuis Gent om haar voor...

Adoptieverlof en pleegouderverlof voor statutaire ambtenaren wordt opgetrokken

18 mrt 2021

Vrijdag 19 maart 2021 zal de federale ministerraad beslissen om het adoptieverlof en pleegouderve...

Minister Petra De Sutter: 'Telewerk blijft cruciaal om verspreiding virus tegen te gaan'

16 mrt 2021

Door de stijgende coronacijfers doet de federale regering andermaal een oproep om de regels rond ...