Federale ministers De Sutter en Van der Straeten stellen hun beleidsnota’s 2.0 voor

Dialoog met parlement leidt tot beleidsnota 2.0

Bij het voorstellen van hun beleidsnota’s in november kondigden federale ministers Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten aan dat ze de dialoog met de parlementsleden willen aangaan en op een open manier willen luisteren naar de voorstellen die het parlement aanreikt. Nu, twee maanden later, komen de ministers elk met een beleidsnota 2.0, aangevuld met verfijningen en nieuwe voorstellen uit het parlement. Deze manier van samenwerken met het parlement willen de ministers ook in de toekomst voortzetten: ‘Alleen ben je sneller, maar samen raak je verder. Goede en inspirerende voorstellen die helpen het beleid sterker en beter te maken en die kunnen rekenen op een breed draagvlak, willen we graag in ons beleid opnemen.'

In november 2020 stelden de federale ministers hun beleidsnota’s voor in de Kamer. Zoals de gewoonte is, leidden die verklaringen tot lange debatten, waarbij parlementsleden hun feedback geven op de nota’s en visie van de ministers. Het idee kwam van Kamerlid Kristof Calvo (Ecolo-Groen) die tijdens de regeerverklaring in het Europees parlement ministers vroeg om echt de dialoog aan te gaan met meerderheid én oppositie. Ministers De Sutter en Van der Straeten zijn op die uitnodiging ingegaan aan en hebben voorstellen die een breed draagvlak hadden opgenomen. 

Bij minister De Sutter heeft dit geleid tot een vijftigtal aanpassingen in de beleidsnota’s. Vele aanpassingen zijn verfijningen van het voorgestelde beleid. Ook enkele grotere voorstellen haalden de beleidsnota 2.0. Vaak omdat ze het voorgestelde beleid en de visie van de minister aanvullen en waardevol zijn om doelstellingen te bereiken. Zo wordt de ambitie van de minister om een antwoord te bieden op vragen van burgers rond 5G verhoogd tot de oprichting van een Kennis- en Leerplatfom Telecommunicatie. 

Bij de federale ambtenaren wordt het netwerk van duurzaamheidsverantwoordelijken nieuw leven in geblazen. Samen zullen zij werken aan een gemeenschappelijke sokkel van beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met aandacht voor o.a. voedselverspilling. Ook de bezorgdheid over eenzame en kwetsbare mensen in de meer rurale gebieden hebben geleid tot diepgaande gesprekken over hoe de jobinvulling van de postbode meer sociaal kan worden ingevuld. Die gesprekken zullen verder gevoerd worden naar aanleiding van de zevende beheersovereenkomst die de overheid met Bpost aangaat begin 2022. 

In de beleidsnota Energie van minister Van der Straeten zijn voorstellen van verschillende democratische partijen vanuit meerderheid en oppositie opgenomen. De eerste windmolenparken met turbines van 6 MW zijn stilaan aan een upgrade toe. Op voorstel van onder andere N-VA is dat opgenomen in de beleidsnota 2.0. De ambitieuze passage in het akkoord over sociaal energiebeleid is op initiatief van PTB verder aangescherpt door toe te voegen dat OCMW’s over voldoende middelen moeten beschikken om aan hun noden voor de strijd tegen energiearmoede te voldoen. Op voorstel van de PS en Ecolo/Groen worden in het kader van het langetermijnbeheer van het radioactief afval burgerpanels waar deskundigen en burgers georganiseerd waar burgers en deskundigen elkaar ontmoeten. 

De twee ministers zijn vastberaden op dit spoor voort te gaan: ‘We willen de dialoog blijven aangaan met alle stakeholders: burgers, bedrijven, middenveld én parlementsleden. Dankzij die dialoog komen we niet alleen tot een beter beleid, maar ook tot een meer gedragen beleid. Daarom willen we dit blijvend in onze aanpak integreren. Bij onze volgende beleidsnota’s, die we bij aanvang van het komende parlementaire jaar zullen voorstellen, gaan we opnieuw in dialoog met het parlement, maar ook tijdens het jaar staan we steeds open voor constructieve en inspirerende voorstellen.’

Downloads

Beleidsnota Ambtenarenzaken - versie 2.0

Beleidsnota Overheidsbedrijven - versie 2.0

Note de politique Fonction Publique - version 2.0

Note de politique Entreprises Publiques, Télécommunications et Poste - version 2.0

Ook interessant

Federale ambtenaren ontvangen allereerste maaltijdcheques

28 feb 2024

‘Al twintig jaar lang is er geen echte loonsverhoging geweest voor federale ambtenaren. Vanaf van...

Onze nieuwe software zorgt er mee voor dat Leuvenaars hun kerstpakjes milieuvriendelijk thuiskrijgen

18 dec 2023

Minister van post Petra De Sutter (Groen) stelt software voor die Leuvense winkels helpt om kerst...

De Sutter neemt nieuwe maatregelen om meer mensen met handicap aan te nemen. ‘De grootste beperking voor mensen met een handicap, is hoe de omgeving erop reageert’

03 dec 2023

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) helpt meer mensen met een handicap tijdens d...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren