De ééngemaakte Europese markt: een stil maar sterk wapen

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europees Parlement, voorgezeten door Petra De Sutter (Europarlementslid Groen), roept op tot verdere maatregelen in het kader van de strijd tegen COVID-19. In een brief gericht aan de Europese Commissie, waaronder Didier Reynders als Commissaris bevoegd voor Consumentenbescherming, en de Raad, waaronder de bevoegde Belgische ministers, dwingt De Sutter als parlementair voorzitster een krachtdadig optreden af.

Alle instrumenten waarover de EU beschikt dankzij haar eengemaakte markt en alle Europese bevoegdheden inzake consumentenbeleid moeten nu worden ingezet. Zo moeten we plotse en perverse prijsstijgingen van bepaalde producten zoals mondmaskers of handgel onmiddellijk stoppen. Bovendien moeten we gelijke toegang garanderen tot een toekomstig vaccin tegen COVID-19.” aldus Petra De Sutter.

Gelijke toegang tot medische uitrusting en toekomstig vaccin

Om tekorten aan essentiële goederen (zoals voedsel, geneesmiddelen, medische benodigdheden en persoonlijke beschermingsmiddelen) te voorkomen, moet de Europese Commissie toezicht houden op eventuele belemmeringen die de lidstaten opleggen aan het vrije verkeer van goederen.

“Vrachtwagens die goederen vervoeren van lidstaat A naar B, moeten vrije doorgang krijgen. De voorbije dagen zagen we echter tientallen kilometers aan vrachtwagens aanschuiven aan verscheidene grenzen in onze Europese eengemaakte markt. Dat kan niet! Ook al worden mensen - met reden - aangespoord om thuis te blijven en dringen grenscontroles zich op, toch moeten de EU-regels inzake vrij verkeer van goederen worden nageleefd. De Commissie pleit voor ‘rijstroken met vrije doorgang’ voor het goederenverkeer. Het is nu dringend zaak van die ook af te dwingen.” zegt de Sutter.

De parlementaire Commissie voor de Interne Markt verwelkomt tevens de inspanningen van de Europese Commissie om met meerdere lidstaten tezamen gezamenlijke aanbestedingen te lanceren voor specifieke medische benodigdheden. De parlementsleden verwelkomen evenals de flexibiliteit die de Commissie verleent om ondanks de aanbestedingsregels medische apparatuur nu versneld te kunnen aankopen.

"We moeten de praktijk van gezamenlijke aanbestedingen van bijvoorbeeld hoogtechnologische mondmaskers binnen Europa versterken, ook met het oog op de toekomstige aankoop van het vaccin, zodra dit beschikbaar is. Zo kunnen we prijsspeculatie voorkomen en gelijke toegang voor alle EU-burgers garanderen.” licht De Sutter toe.

Aanpak van coronavirus-gerelateerd consumentenbedrog

De Europarlementsleden dringen er in hun brief bij de Europese Commissie en de nationale autoriteiten op aan om tijdens de crisis proactief toezicht te houden op de markt om consumentenbedrog te voorkomen. Voor producten waar momenteel veel vraag naar is, zoals mondmaskers, circuleren namelijk niet alleen vervalste versies, maar ook verschuilen producenten zich achter allerhande misleidende beweringen over de reden voor perverse prijsverhogingen.

Volgens de Europarlementsleden is een consistente en gecoördineerde aanpak nodig om de misleidende praktijken van malafide handelaars aan te pakken:

“We moeten onze burgers laten zien dat de EU er is wanneer ze die nodig hebben. In deze onzekere tijd moeten we meer dan ooit de verworvenheden van de interne markt en de consumentenbescherming verdedigen en alle beschikbare instrumenten volledig gebruiken.” besluit De Sutter.

Ook interessant

Federale ambtenaren ontvangen allereerste maaltijdcheques

28 feb 2024

‘Al twintig jaar lang is er geen echte loonsverhoging geweest voor federale ambtenaren. Vanaf van...

Onze nieuwe software zorgt er mee voor dat Leuvenaars hun kerstpakjes milieuvriendelijk thuiskrijgen

18 dec 2023

Minister van post Petra De Sutter (Groen) stelt software voor die Leuvense winkels helpt om kerst...

De Sutter neemt nieuwe maatregelen om meer mensen met handicap aan te nemen. ‘De grootste beperking voor mensen met een handicap, is hoe de omgeving erop reageert’

03 dec 2023

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) helpt meer mensen met een handicap tijdens d...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren