Zevende beheersoverenkomst tussen bpost en de Belgische staat wordt voor het eerst ooit vergezeld door een MVO-charter voor meer ecologische, sociale en economische duurzaamheid

Op dinsdag 14 september ondertekenden minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter, CEO van bpost Dirk Tirez en voorzitter van de bestuursraad Audrey Hanard het 7de beheerscontract en het MVO-Charter (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van bpost. Dit is een belangrijke stap voor bpost, die hiermee streeft naar meer ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Het zevende beheerscontract van bpost zal op 1 januari 2022 in werking treden en loopt tot en met 2026. In het contract worden diensten van algemeen economisch belang bepaald waarvoor bpost jaarlijks ongeveer 125 miljoen euro ontvangt. De beheersovereenkomst wordt voor het eerst ooit gekoppeld aan een MVO-Charter. Met dit charter verbindt bpost er zich toe om op lange termijn een voorbeeldrol te vervullen op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Het Charter zal om de 5 jaar herzien worden.

Ecologische duurzaamheid

In het charter engageren bpost en de Belgische Staat zich om de impact van het bedrijf op het milieu en klimaat te beperken. Concreet verbinden bpost en de Belgische Staat zich ertoe de koolstofemissies met meer dan 60% te verminderen ten opzichte van de verwachte uitstoot in 2030.

Het wagenpark van het bedrijf zal overschakelen naar elektrische technologie, goed voor meer dan 18.000 kleine, middelgrote en grote auto’s en bestelwagens tegen 2030. Daarnaast zullen de 800 vrachtwagens van diesel op LNG-brandstof overstappen. Alle elektriciteit die bpost gebruikt zal groene elektriciteit zijn. Ook de isolatie van de gebouwen zal optimaal worden verbeterd.

Naast de doelstelling om de koolstofvoetafdruk te verkleinen, zal bpost inspanningen leveren om de biodiversiteit te beschermen, de circulaire economie te bevorderen en het beheer van water en afval te versnellen en uit te breiden.

Sociale duurzaamheid

Ook op vlak van sociale duurzaamheid wil bpost haar voorbeeldrol blijven waarmaken. Het bedrijf zal verder inzetten op een inclusieve werkomgeving. Een werkplaats die mogelijkheden biedt om bij te leren, persoonlijke ontwikkeling, groei en carrièreontwikkeling voor elke werknemer.

bpost wil ervoor zorgen dat haar werknemers, en in het bijzonder de minst gekwalificeerde werknemers, een kwaliteitsvolle job hebben die een persoonlijke ontplooiing mogelijk maakt. Inzetten op permanente vorming maakt daar deel van uit. bpost verbindt er zich toe voorrang te geven aan de aanwerving van personeel in loondienst en zoveel mogelijk de toevlucht tot onderaanneming te beperken tot piekperiodes.

bpost zal binnen het bedrijf een "gehandicaptencoördinator" aanstellen die de verschillende diensten van bpost voor personen met een handicap toegankelijker moet maken. Het postbedrijf zal ook haar inspanningen ter bevordering van diversiteit en inclusie (met name integratie op de werkvloer, preventie van discriminatie en de genderdimensie) - in al haar facetten versterken. Onder meer door de invoering van een actieplan voor de inclusieve integratie van LGBTQI+ personen.

Economische duurzaamheid

bpost blijft de nodige investeringen doen voor de ontwikkeling van het bedrijf in de groeisectoren en voor zijn kernactiviteiten, zowel in België als in het buitenland, met name in de sector van de e-commerce en de logistiek.

Initiatieven zullen ontwikkeld worden om Belgische kmo's en bedrijven te helpen zich efficiënt te ontwikkelen in de e-commercemarkt. Deze verbintenis zal in het bijzonder gericht zijn op kleine en middelgrote ondernemingen via ondersteunende initiatieven zoals "Elke zaak online", een online tool om ondernemers te helpen bij het opstarten of doen groeien van hun webshop.

Petra De Sutter, federaal minister van Overheidsbedrijven : "Overheidsbedrijven kunnen een belangrijke maatschappelijke rol opnemen. Met het 7de beheerscontract van bpost verankeren en moderniseren wij heel wat diensten van het bedrijf die van groot belang zijn voor onze samenleving. Het MVO-Charter dat het beheerscontract vergezelt, bevat sterke ambities op klimaat-, sociaal en economisch gebied. Hiermee geeft de regering blijk van groot vertrouwen in het vermogen van het bedrijf en haar ongeveer 27.000 werknemers, om positief te reageren op de huidige uitdagingen."

Dirk Tirez, Chief Executive Officer, bpost group: “Duurzaam ondernemen met zorg voor onze planeet staat bovenaan in onze strategie. bpost heeft dan ook van in het begin de klimaatakkoorden van Parijs onderschreven. Dit vraagt dat wij onze manier van werken herdenken en aanpassen. Wij streven er permanent naar om onze bedrijfsprocessen en -cultuur te verduurzamen op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Voor onze klanten opdat hun brieven, pakjes en logistiek op een verantwoorde manier worden verwerkt en beheerd. En voor onze medewerkers opdat zij werken in gezonde arbeidsomstandigheden, met de juiste sociale bescherming en oog voor sociale inclusie. Deze verantwoordelijkheid maakt deel uit van ons historisch DNA.”

Ook interessant

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’

06 mei 2024

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter regelt dat federale ambtenaren twee dagen verlof kri...

Sociaal internetaanbod gelanceerd

01 mrt 2024

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) voert vanaf 1 maart een sociaal internetaanbod in vo...

De Sutter: ‘Al miljoenen valse sms’en tegengehouden’

28 feb 2024

Minister van Telecom investeert in digitale veiligheid. ‘Sinds oktober vorig jaar hield Proximus ...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren