16 mei 2019

Voor welk Europa gaan de Vlaamse partijen? - Het Nieuwsblad

Dit artikel verscheen in Het Nieuwsblad op 16 Mei 2019 op pagina 17 .

Op 26 mei kiezen we onze vertegenwoordigers voor het Europees Parlement. Wat zijn de prioriteiten van de zeven ­Europese lijsttrekkers van de Vlaamse partijen?

Geert Bourgeois (N-VA) “De N-VA wil niet meer, maar een béter Europa dat welvaart en jobs creëert. Een daadkrachtige EU die bescherming biedt, realiteitszin en toe­gevoegde waarde centraal stelt. Onze partij gaat voor een streng maar humaan migratiebeleid en een stevige bescherming van onze buitengrenzen.”

Guy Verhofstadt (Open VLD) “Europa is het slachtoffer van de natiestaten die meer oplossingen blokkeren dan ze bewerkstelligen. Door het afschaffen van de unanimiteitsregel in de Raad kunnen we Europa opnieuw handelings­bekwaam maken in alle belangrijke domeinen die de lidstaten nu blokkeren: migratie, defensie, de eurozone.”

Kathleen Van Brempt (SP.A) “Na jarenlange besparingen en alleen maar aandacht voor de economie, moeten mensen weer centraal staan. Sociale rechten moeten afdwingbaar worden. Het wordt tijd dat multinationals hun belastingen betalen. Een ambitieus klimaatbeleid is essentieel.”

Kris Peeters (CD&V) “Wie hetzelfde werk doet op dezelfde plaats, moet hetzelfde loon krijgen. Er moet daarom een Europees kader komen voor minimumlonen, zodat we concurrentie op loonvoorwaarden tegengaan. Daarnaast is een industriebeleid nodig dat klimaat en energie verzoent en niet gebaseerd is op protectionisme.”

Petra De Sutter (Groen) “Als arts ben ik in de Europese politiek gestapt om iets te doen aan de schadelijke impact van een vervuild milieu. Absolute prioriteit is een groener Europa dat onze planeet en onze gezondheid beschermt.”

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) “Ik ben voorstander van Europese samenwerking in volledige vrijheid voor alle landen. Maar ik ben een overtuigd tegenstander van het verder samenpersen van Europese volkeren in het huidige dwangmatige en bemoeizuchtige staatsverband.”

Line De Witte (PVDA) “We hebben openbare investeringen nodig voor een sociale klimaatrevolutie. Daarom breken we met de besparingen. Ook van sociale dumping moeten we af. Daarom komen er gelijke brutolonen voor gelijk werk op dezelfde plaats.” (fem)

Copyright © 2019 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.