16 sep 2020

Von der Leyen inspireert en doet vooruitkijken in State of the European Union

Vandaag nam Commissie-voorzitter Ursula Von der Leyen het woord in de State of the European Union (SOTEU). Von der Leyen toonde ambitie en motivatie om de EU sterker dan ooit te maken. Want we hebben nu meer dan ooit nood aan een sterk Europa. Denk aan het herstel na de coronacrisis, of het klimaatbeleid. Alleen bij dat laatste mocht de lat nog net iets hoger liggen.

'Dit is het moment dat we als Europa het verschil moeten maken voor onze burgers om allemaal zo sterk mogelijk uit de coronacrisis te komen.' Dat was vrij vertaald de boodschap van Ursula Von der Leyen. Ze riep de lidstaten op tot solidariteit en sprak inspirerend over een gezondheidsunie of "health union". Met andere woorden: hoe gaan we Europa klaarstomen voor de toekomst op vlak van gezondheid, klimaat, werkgelegenheid, digitalisering, migratie, zodat de Europese Unie een toonaangevende macht in de wereld blijft. Maar tegelijk wees ze ook op onze Europese humanistische waarden en de plichten van lidstaten. Voor LGBTI-vrije zones in Polen bijvoorbeeld is geen plaats in Europa. 'Jezelf zijn is geen ideologie', verwoordde ze het mooi.

Een belangrijk deel van haar speech ging over het klimaat en de doelstellingen van het Parijs-akkoord. Hoewel wij in 2030 liefst 60% of 65% minder uitstoot zien om de temperatuur op aarde onder de 1,5 °C te houden, toont de Commissie met 'minstens' 55% meer ambitie dan ooit. En maar goed ook. Het uitgangspunt is om ten laatste in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Hoe meer we nu doen, hoe comfortabeler de periode erna zal zijn. En tegelijk zullen Europese bedrijven meer en sneller dan wie ook klaargestoomd worden voor een duurzame toekomst. Europa wil wereldleider worden op vlak van klimaat. In oktober moet de nieuwe klimaatwet van de EU klaar zijn. Daarin zullen de tools en nevendoelstellingen komen om minstens naar -55% CO2 uitstoot te gaan.

Herbekijk via deze link de inspirerende State of the European Union van Ursula Von der Leyen.

Ik speechte ook. Benieuwd naar wat ik belangrijk vind het komende half jaar? Kom het te weten in deze video.