13 jan 2020

Verplicht één universele oplader voor alle gsm's

Laden we binnenkort onze Samsung, Huawei of Apple smartphone met dezelfde laadkabel op? De Europese Commissie legt er maandagavond 13 januari 2020 een langverwachte verklaring over af in de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg. Het antwoord is alvast positief als het afhangt van Petra De Sutter (Groen), voorzitster van de Commissie voor de Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) die verantwoordelijk is voor het dossier.

Petra De Sutter (Groen): “Reeds 10 jaar geleden, toen er nog meer dan 30 soorten opladers circuleerden, beloofde de industrie om te evolueren naar een gemeenschappelijke lader. Hoewel de meerderheid van de gsm’s binnen een paar jaar met USB-C zal werken, blijven bepaalde bedrijven halsstarrig weigeren. Dat zorgt niet alleen voor frustratie bij de consument maar ook voor meer dan 51.000 ton elektronisch afval per jaar, volgens berekeningen van de Commissie.”

Het is niet enkel wachten op de industrie, ook de Europese Commissie treuzelt al jaren. Nochtans werd in de Radioapparatuur Richtlijn van 2014 de mogelijkheid aan de Commissie gedelegeerd om bindende standaarden op te leggen aan de industrie. Pas eind 2018 werd vervolgens de intentie getoond om ook daadwerkelijk dergelijke bindende stappen te ondernemen. Ondertussen wacht het Europees Parlement nog steeds op de beloofde studie die tegen de herfst van 2019 opgeleverd had moeten worden.

Petra De Sutter (Groen): “Als voorzitster van de IMCO Commissie kan ik verzekeren dat we de komende jaren onze tanden zullen zetten in dit dossier. Het is hemeltergend hoe bepaalde bedrijven achterpoortjes inbouwden door enkel een universele, fysiek losstaande adapter te ontwikkelen, maar de laadkabel gsm-specifiek te houden. Het kan niet zijn dat de Europese Commissie zomaar voorrang geeft aan de financiële belangen van de sector, ten koste van datgene wat mensen willen en datgene wat goed is voor het milieu.”

Dat de IMCO Commissie haar tanden zal laten zien, bewees een eerder verhit debat over de kwestie in november 2019. Petra De Sutter (Groen) zal die frustraties op maandag 13 januari 2020 plenair overbrengen in een debat met Commissaris Breton. Het debat, dat op maandag 13 januari 2020 omstreeks 19u00 plaats vindt, zal uitmonden in een resolutie die in de plenaire sessie van eind januari of begin februari gestemd wordt.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.