Telewerk blijft aanbevolen voor federale overheidsdiensten in het Brusselse, zo verduidelijkt De Sutter

Telewerk blijft aanbevolen voor federale overheidsdiensten in het Brusselse, zo verduidelijkt De Sutter

Sinds eind juni 2021 was telewerk omwille van de COVID-pandemie in België niet langer verplicht maar ‘sterk aanbevolen’ voor alle telewerkbare functies binnen ondernemingen en diensten, ongeacht hun omvang. Terugkeermomenten of fysieke vergaderingen waren sindsdien niet langer uitgesloten mits het respecteren van alle toepasselijke preventiemaatregelen. Het Overlegcomité liet ook die ‘sterke aanbeveling’ tot telewerk los op vrijdag 20 augustus 2021, een versoepeling die eveneens van toepassing is op de federale overheidsdiensten.

Tegelijkertijd werd echter aangekondigd dat een aantal van deze versoepelingen nog niet zullen gelden voor het Brusselse grondgebied, waar veel van de overheidsdiensten gevestigd zijn. Ter verduidelijking stuurt federaal minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een nieuwe omzendbrief met aanbevelingen specifiek voor federale overheidsdiensten die zich bevinden binnen het Gewest Brussel-Hoofdstad. Daarin staat vermeld dat telewerk sterk aanbevolen blijft in Brussel. Voor wat betreft het organiseren van evenementen en terugkomdagen, blijven de regels van toepassing zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 waarvan een aangepaste versie op 1 september 2021 in werking treedt.

De omzendbrief is net als het nieuwe Ministerieel Besluit van toepassing vanaf 1 september 2021. Petra De Sutter, federaal minister van Ambtenarenzaken (Groen): “Ik besef dat ambtenaren uitkijken naar een gedeeltelijke terugkeer naar kantoor, en het is ook effectief ons voornemen om voor de ambtenarij post-COVID te evolueren naar een optimale balans tussen thuiswerk en aanwezigheid op kantoor. Helaas laat de epidemiologische situatie, en dan vooral de lage vaccinatiegraad in Brussel, het op dit moment nog niet toe om ook in Brussel verdere versoepelingen door te voeren. We volgen de situatie op de voet en laten onze diensten die gevestigd zijn in Brussel zodra het verantwoord is, aansluiten bij de rest van het land.”

Na rondvraag blijkt dat alle overheidsdiensten blijvend maximaal telewerk vooropstellen, alvast tot 30 september 2021, met beperkte mogelijkheden tot vrijwillige en voorwaardelijke terugkeer naar kantoor. Vaak gaat het slechts om een beperkt aantal dagen en nagenoeg steeds is het afhankelijk van bijv. een maximaal toegelaten bezettingsgraad. Het percentage telewerkers in alle federale overheidsdiensten wordt ook blijvend gemonitord, met een gemiddelde dat hoger lag dan 86% midden juli. In afwachting van de terugkeer naar een meer normale werksituatie, waarbij een gemiddelde van 2 dagen telewerk per medewerker per week het streefdoel is, wordt alvast gewerkt aan belangrijke randvoorwaarden zoals een telewerkvergoeding, ergonomisch materiaal, het recht op deconnectie en een plan voor meer mentale veerkracht.

Ook interessant

Federale ambtenaren ontvangen allereerste maaltijdcheques

28 feb 2024

‘Al twintig jaar lang is er geen echte loonsverhoging geweest voor federale ambtenaren. Vanaf van...

Onze nieuwe software zorgt er mee voor dat Leuvenaars hun kerstpakjes milieuvriendelijk thuiskrijgen

18 dec 2023

Minister van post Petra De Sutter (Groen) stelt software voor die Leuvense winkels helpt om kerst...

De Sutter neemt nieuwe maatregelen om meer mensen met handicap aan te nemen. ‘De grootste beperking voor mensen met een handicap, is hoe de omgeving erop reageert’

03 dec 2023

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) helpt meer mensen met een handicap tijdens d...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren