Van klein land naar digitale koploper

Snel internet

Met haar nationaal Breedbandplan wil de federale overheid ervoor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot hoogwaardig internet. De uitrol van 5G én die van snel vast internet glasvezel zal ertoe leiden dat we allemaal kunnen genieten van een sneller en meer betrouwbaar internet. Die infrastructuur hebben we nodig in deze snel digitaliserende tijden. We zien er ook op toe dat de huidige minimumsnelheid van het internet wordt verhoogd.

De overheid engageert zich om de veiling van 5G-rechten vlot te laten verlopen en de operatoren te ondersteunen om het Belgische grondgebied maximaal van glasvezel te voorzien. Om tegemoet te komen aan vragen van burgers en bedrijven over de veiligheid van 5G zal er in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Sciensano en de gewestenandere partners een digitaal Kennis- en Leerplatform worden uitgebouwd.


Digitale koploper

De digitale versnelling biedt vele kansen. Naast het verbinden van telefoons, tablets en smartphones, biedt het internet of things met slimme televisies, auto's, frigo's en verkeerslichten vele kansen. Ook tal van maatschappelijk waardevolle toepassingen zoals medische operaties en diagnoses op afstand hebben hun meerwaarde bewezen. Die verzilveren is goed voor onze bedrijven en burgers. Het zorgt voor werkgelegenheid, vooruitgang en kan zorgen voor meer levenskwaliteit.

De digitale transitie en de groene omslag, de zogenaamde twin transition, gaan hand in hand en versnellen en versterken elkaar. We kunnen de nieuwe ontwikkeling inschakelen in de omslag naar een duurzame samenleving door bijvoorbeeld het slimmer afstemmen van energiesystemen op ons verbruik of slimme mobiliteit.

Digitale kloof bestrijden

Helaas zijn een aantal groepen niet of nog niet voldoende mee in het digitale verhaal. Te veel ouderen en maatschappelijk kwetsbaren blijven achter. Voor hen hakte de crisis en de daarmee gepaarde eenzaamheid er dubbel zo hard op in. We willen een beleid dat iedereen vooruithelpt. Creativiteit kan ons daarbij helpen. Zo kan bpost met haar vele postbodes en unnen de meer dan 650 postkantoren een rol opnemen in de strijd tegen de eenzaamheid en mensen digitaal vooruithelpen.

Sowieso blijven fysieke contactmomenten nodig om de dienstverlening voor iedereen toegankelijk te houden. Tegelijkertijd willen we zoveel mogelijk mensen die daarvoor kiezen, mee op het digitale spoor zetten in samenwerking met bevoegde collega-ministers. Het gebrek aan digitale kennis gaat niet alleen, maar wel vaak, gepaard met het ontbreken van een goede internetverbinding. Die is niet voor alle gezinnen betaalbaar. Ik wil ervoor zorgen dat het sociale tarief voor kwetsbare mensen binnenkort uitgebreid wordt en automatische toegekend zodat meer mensen toegang krijgen tot het internet en telefonie.