Sociaal Europa

Naast een economisch-concurrentieel Europa van markt en munt, wil ik pleiten voor een sociaal-beschermend Europa van mens en milieu. De Europese Unie moet er immers in de eerste plaats zijn voor haar burgers, niet voor de grote bedrijven.

De Europese Unie is in grote mate een economisch project. Bedrijven kunnen zo de grens oversteken in onze interne markt, we consumeren in de Eurozone met één en dezelfde munt en we sluiten tezamen handelsakkoorden af. Dat schept welvaart, maar een doorgedreven vrijemarktdenken voert ook de concurrentie tussen onze landen en volkeren op. Dat leidt op zijn beurt tot een 'race to the bottom' of een neerwaartse spiraal in sociale bescherming, waarbij iedereen goedkoper, langer en flexibeler moet werken en produceren om concurrentieel te blijven. Ik vind dat Europa ons niet in de eerste plaats met elkaar in competitie moet laten treden ten koste van ons welzijn, maar ons welzijn net moet beschermen. Ik streef dan ook een opwaartse harmonisering van sociale normen na, om ons Europees sociaal model te beschermen in plaats van het af te breken. De economie moet immers ten dienste staan van de mensen en niet andersom.

Ik pleit voor een échte Sociale Unie. Om te voorkomen dat we slechts een sociaal 'schaamlapje' naast de harde economische realiteit plaatsen, moeten we onze sociale rechten dus in harde wetgeving gieten. Ze moeten even ‘hard’ en ‘diep’ verankerd zijn als de economische wetten en wetmatigheden die de EU concurrentieel maken en ons met elkaar in competitie doen treden. Dat wil ook zeggen dat we ons niet blindstaren op begrotingen, maar budgettaire ruimte laten voor een sociaal vangnet en voor investeringen. Wie zich enkel bekommert om een boost van het BBP, houdt vaak geen rekening met de grenzen van de mensen en van de planeet. We moeten een sociale en ecologische race to the bottom voorkomen. En, last but not least, dient iedereen in een sociaal Europa een faire bijdrage te leveren. Ik ben absolute voorstander van meer Europese samenwerking op gebied van fiscaliteit. Op die manier zullen multinationals de Europese landen niet langer tegen elkaar kunnen uitspelen om het voordeligste tarief te bedingen en op die manier kunnen ze hun winsten minder gemakkelijk verschuiven of verstoppen.

Error in tag 'tag' - No such tag slug sociaal_europa
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren