Na 10 jaar, eindelijk opnieuw federaal Plan Duurzame Ontwikkeling

Op vrijdag 1 oktober heeft de federale ministerraad het Plan Duurzame Ontwikkeling goedgekeurd. Dit plan legt de fundering voor het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling op sociaal, economisch en milieuvlak. Petra De Sutter, vice-eerste minister (Groen) en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, is verheugd met deze belangrijke stap voorwaarts.

Het Plan Duurzame Ontwikkeling legt de fundering voor het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en bevat een duidelijk kader voor alle federale ministers en hun beleidsdomeinen. Het is het resultaat van uitgebreid overleg tussen de federale overheid, het maatschappelijk middenveld en de burgers. Het was voor het eerst in meer dan 10 jaar dat dit plan nog eens op de regeringstafel kwam. Het voorziet de regering van een beleidskader gebaseerd op de SDGs.

De recente overstromingen in België hebben ons aan de klimaaturgentie herinnerd. Het beheren van de huidige en toekomstige rampenrisico’s krijgt prioriteit. Om rampenrisico’s te verminderen voorziet het Plan Duurzame Ontwikkeling in onze capaciteit om risico’s te identificeren, aan te scherpen, nieuwe risico’s te beperken en bestaande risico’s te beheersen, door onze veerkracht op economisch, sociaal, gezondheids- en milieuvlak te versterken. Ook onze mobiliteit heeft een grote impact op de klimaatproblematiek. Zo staan er in het Plan Duurzame Ontwikkeling ook het voornemen om de milieu-effecten in de luchtvaart te verminderen, bijvoorbeeld volgens het ‘vervuiler betaalt’-principe.

Volgens Petra De Sutter, Vice-eersteminister (Groen) heeft een aantal maatregelen ook een grote invloed op de volksgezondheid: “Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling voorziet ook een nationaal actieplan tegen hormoonverstoorders. Dit plan focust niet enkel op de communicatie over de risico’s van hormoonverstoorders, maar ook op de identificatie en vervanging ervan. Volgens mij is dit een fundamentele kwestie van volksgezondheid.”

Ten slotte houden meerdere delen van het Plan Duurzame Ontwikkeling ook verband met het federaal openbaar ambt. Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken: “De federale overheid geeft het goede voorbeeld en versterkt haar doelstellingen op gebied van duurzaamheid. Zo voorziet het Plan Duurzame Ontwikkeling bijvoorbeeld in de vergroening van het wagenpark, maar ook in de bevordering van het gebruik van fietsen door federale ambtenaren. Daarnaast verbindt de federale overheid zich aan een aantal maatregelen met het oog op inclusie binnen het personeel en aan de versterking van genderdiversiteit, gezien het aanhoudende glazen plafond en dan vooral voor leidinggevende functies. Een voldoende vertegenwoordiging van personen met een beperking is ook een prioriteit.”

Enkele weken vóór de COP26, die in november in Glasgow zal plaatsvinden, heeft de federale regering de ambitie om van België tegen 2030, bij de viering van ons tweehonderdjarig bestaan, een toonbeeld van duurzame ontwikkeling in Europa te maken.

Het Plan Duurzame Ontwikkeling is goedgekeurd door de Raad van Ministers onder leiding van de federale minister voor duurzame ontwikkeling, Zakia Khattabi.

Ook interessant

Onze nieuwe software zorgt er mee voor dat Leuvenaars hun kerstpakjes milieuvriendelijk thuiskrijgen

18 dec 2023

Minister van post Petra De Sutter (Groen) stelt software voor die Leuvense winkels helpt om kerst...

De Sutter neemt nieuwe maatregelen om meer mensen met handicap aan te nemen. ‘De grootste beperking voor mensen met een handicap, is hoe de omgeving erop reageert’

03 dec 2023

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) helpt meer mensen met een handicap tijdens d...

'Grote internetstoringen moeten gecompenseerd worden'

23 nov 2023

‘Gedupeerden van bijvoorbeeld een grote internetstoring mogen rekenen op een compensatie in de to...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren