Minister De Sutter lanceert kennis-en leerplatform rond 5G

Op donderdag 17 juni 2021 start de federale regering een kennis-en leerplatform op om de vragen van de burgers en de bedrijven rond 5G objectief te beantwoorden. Bovendien heeft het Federaal Parlement vandaag het wetsontwerp over de veiling van 5G-rechten in België goedgekeurd in de plenaire zitting.
Er wordt een 5G Kennis- en Leerplatform (“Over5G.be”) in een eerste fase gelanceerd om de vragen van de burgers en de bedrijven rond 5G te beantwoorden.

“We merken dat er nog veel onduidelijkheden zijn rond 5G bij de burger en dit willen we op een objectieve manier verhelpen. Maar er zal ook aandacht besteed worden aan vb. monitoring van de gezondheidsaspecten en het energieverbruik want dit is ook een terechte bezorgdheid. We moeten een antwoord kunnen bieden op deze bezorgdheid”, zegt Federaal Minister van Telecom Petra De Sutter.

Mogelijke vragen en bezorgdheden komen trouwens aan bod op de website. Dat gaat van de voor de hand liggende vragen als: “Wat is 5G? Hoe werkt dat? Wat zijn de voor- en nadelen?”, tot de bezorgdheden van mensen rond mogelijke effecten op hun gezondheid of het milieu.

“Op dit platform geven we een objectief en wetenschappelijk onderbouwd antwoord op al die vragen. Daarvoor hebben we een adviesraad van experten ingeschakeld. Zij verzekeren de objectiviteit en wetenschappelijke basis van de informatie”, zegt Petra De Sutter.

Dit platform is een initiatief van de Federale Overheid, de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden, de FOD Volksgezondheid, het BIPT en Sciensano. Vandaag wordt er een eerste versie gelanceerd van een online 5G Kennis- en Leerplatform, die de eerste vragen over 5G vanuit de bevolking correct en duidelijk zal beantwoorden. Dit is een eerste fase en in een tweede fase kan andere informatie worden toegevoegd.

Wetsontwerp rond 5G

Vanavond heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, het zogenaamde “wetsontwerp rond 5G”, goedgekeurd. Federaal Minister van Telecom Petra De Sutter verwelkomt ook deze belangrijke stap.

Dit wetsontwerp is ter voorbereiding van de multiband spectrumveiling (dit omvat het 3G-, 4G-, 5G- spectrum) die binnenkort wordt georganiseerd. Het ontwerp bepaalt het niveau van de enige heffing per frequentieband die de operatoren dienen te betalen voor hun spectrumlicenties. Aan de multibandveiling zijn er 5 koninklijke besluiten gekoppeld waar de technische voorwaarden, van de 6 frequentiebanden die geveild worden, werden uitgewerkt.

Nadat de Raad van State zijn advies zal uitgebracht hebben, zullen de koninklijke besluiten opnieuw op de tafel van het Overlegcomité die de knoop zal doorhakken over de 4e speler. Eens de ‘wet rond 5G’ en de koninklijke besluiten in het staatsblad zijn verschenen heeft de telecomregulator BIPT nog een zestal maanden nodig om de veiling voor te bereiden. De veiling zal dus ten vroegste in het eerste kwartaal van 2022 kunnen plaatsvinden.

Regeerakkoord

Ter herinnering bepaalt het federale regeerakkoord dat de federale regering de 5G-veiling zo snel mogelijk organiseert. Er zal ook op korte termijn een draagvlak bij alle stakeholders gecreëerd worden voor de invoering van 5G en de uitrol van glasvezel.

Ook interessant

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’

06 mei 2024

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter regelt dat federale ambtenaren twee dagen verlof kri...

Sociaal internetaanbod gelanceerd

01 mrt 2024

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) voert vanaf 1 maart een sociaal internetaanbod in vo...

De Sutter: ‘Al miljoenen valse sms’en tegengehouden’

28 feb 2024

Minister van Telecom investeert in digitale veiligheid. ‘Sinds oktober vorig jaar hield Proximus ...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren