Meer transparantie om de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te stimuleren

De Ministerraad van vrijdag 8 juli heeft een aantal maatregelen goedgekeurd om de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te stimuleren door meer transparantie en een betere monitoring. De professionele en interprofessionele organisaties waarschuwen de overheden al meerdere jaren over de moeilijkheden die kmo’s ondervinden bij de toegang tot overheidsopdrachten. We stellen vandaag vast dat de kans dat een overheidsopdracht bij een kmo belandt te klein is. Nochtans vormen kmo's 99,8% van het Belgische ondernemingslandschap, waarvan 94,6% micro-ondernemers zijn. 

 

Alexander De Croo, Eerste minister : "Onze kmo’s vormen de ruggengraat van onze economie. Zij scheppen banen en wij moeten hun alle kansen geven zodat ze kunnen blijven groeien. Wij hebben een actieplan om dit te bereiken, en elke concrete stap die wordt gezet om kmo’s vlotter de toegang tot overheidsopdrachten te bieden is een stap in de goede richting. Het is des te belangrijker onze kmo's deze kans te geven, nu ons land bezig is zijn post-covidrelance plan in werking te stellen.” 

 

Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken: “Als federale overheid schrijven we jaarlijks talloze aanbestedingen uit, voor alle goederen en diensten die we moeten aankopen. Het is belangrijk dat we daarbij onze eigen kmo’s alle kansen bieden. Zij zijn het voornaamste weefsel van onze economie, en creëren veel jobs en meerwaarde. Vandaag vinden kmo’s de weg naar onze opdrachten te weinig. Daarom werken we aan meer kansen voor kmo’s, maar specifiek ook voor kleine ondernemingen met minder dan 50 medewerkers en zelfs zogenaamde micro-ondernemers, met minder dan 10 personeelsleden. Een belangrijke stap daarin is betere monitoring zodat we gericht kunnen bijsturen. Ook engageren we ons als federale overheid om vanaf nu kmo’s systematisch feedback te geven over waarom ze een bepaalde overheidsopdracht niet binnen haalden, zodat het hen volgende keer hopelijk wel lukt. Ik hoop het aandeel van succesvolle contracten met kmo’s op die manier te kunnen opkrikken in de toekomst.”

 

David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's: “Het is voor mij van primordiaal belang om de toegang voor kmo’s tot overheidsopdrachten te vereenvoudigen. Wij hebben vastgesteld dat de kmo’s, essentiële actoren in onze economie, geconfronteerd worden met een reeks belemmeringen en moeilijkheden in hun toegang tot overheidsopdrachten. De maatregelen die vandaag worden genomen, implementeren een deel van ons gemeenschappelijk actieplan om met name de procedures te vereenvoudigen en te digitaliseren om te zorgen voor een eenvoudigere toegang en een betere informatie voor de kmo’s. Deze maatregelen zijn er specifiek op gericht om de monitoring te verbeteren van de participatie van ondernemingen, en in het bijzonder de kmo’s, aan overheidsopdrachten. Bovendien wordt er een specifieke oplossingen ingevoerd om de participatie van kmo’s aan opdrachten voor een laag bedrag te meten. Globaal genomen zal een verdere digitalisering van de procedure een diepgaande monitoring mogelijk maken van de participatie van kmo’s aan overheidsopdrachten. Dit zal ons toelaten om de regels in de toekomst aan te passen als dat nodig zou blijken. De kmo’s hebben er alle belang bij om zich in te schrijven op het e-procurementplatform, dat een rijke bron van informatie is, om geïnformeerd te worden over overheidsopdrachten in hun sector. Ik reken op al deze maatregelen om de participatie van onze kmo’s aan overheidsopdrachten een boost te geven.”

 

Deze maatregelen maken deel uit van een groter geheel van 32 maatregelen om de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te stimuleren. Dit plan werd op 19 november door de ministerraad goedgekeurd.

Ook interessant

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’

06 mei 2024

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter regelt dat federale ambtenaren twee dagen verlof kri...

Sociaal internetaanbod gelanceerd

01 mrt 2024

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) voert vanaf 1 maart een sociaal internetaanbod in vo...

De Sutter: ‘Al miljoenen valse sms’en tegengehouden’

28 feb 2024

Minister van Telecom investeert in digitale veiligheid. ‘Sinds oktober vorig jaar hield Proximus ...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren