10 okt 2019

Franse kandidaat-Commissaris Goulard finaal afgekeurd

Om 14u vanmiddag keurden de Europarlementsleden van de Interne Markt Commissie (IMCO) - voorgezeten voor Petra De Sutter (Groen) - en van de Industrie Commissie (ITRE) de Franse kandidaat-Commissaris voor Interne Markt Sylvie Goulard definitief af. De meerderheid van de Commissies stemde tegen haar. Vanochtend werd bij wijze van herkansing een bijkomende (verkorte) hoorzitting georganiseerd voor de Franse kandidate. Die volgde nadat Mevr. Goulard de parlementsleden vorige week woensdag niet wist te overtuigen in haar initiële hoorzitting.
 
Petra De Sutter (Groen): “Mevr. Goulard heeft enkele sleutelbevoegdheden in haar portefeuille toegewezen gekregen. Toch bleef ze in haar antwoorden tijdens de initiële hoorzitting erg vaag over de wetgevende initiatieven die ze zou nemen, bv. om de circulaire economie te versterken of om een nieuwe Dieselgate te voorkomen.”
 
“Ook stelde de Groene groep zich serieuze vragen bij de integriteit van Mevr. Goulard. Niet alleen verdiende zij in haar tijd als Europarlementslid 10.000 tot 13.000 per maand bij via een Amerikaanse think tank, ook loopt er momenteel nog een onderzoek naar haar bij het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF.”
 
Als reactie op de bezwaren die verschillende politieke groepen opwierpen m.b.t. tot Mevr. Goulards neveninkomsten, wil de Groenen/EVA-fractie nadenken over striktere regels en een wettelijk plafond voor dergelijke ‘dubbele lonen’.
 
Petra De Sutter (Groen): “In haar antwoorden op onze bijkomende schriftelijke en mondelinge vragen, reikte Mevr. Goulard ons te weinig (nieuwe) elementen aan om haar het vertrouwen te schenken voor een danig belangrijke portefeuille. Ze verontschuldigde zich aan het begin van nagenoeg elk van haar antwoorden voor het feit dat ze in herhaling viel.”
 
“Ook aangaande de integriteitskwestie, was er geenszins sprake van loutering in haar ethisch besef. Voor een politieke groep als de onze, die al langer vragende partij is voor een striktere ethische evaluatie van kandidaat-Commissarissen én die de eigen parlementsleden bewust striktere financiële en ethische regels oplegt, is dat een doorn in het oog.”
 
Nu het licht definitief op rood is gezet voor de kandidatuur van Sylvie Goulard, zal Ursula Von der Leyen bij Emmanuel Macron moeten aankloppen voor een nieuwe naam. Ook de Roemeense en Hongaarse kandidaat-Commissarissen werden eerder door het de Juridische commissie (JURI) afgewezen. Gezien de vereiste hoorzittingen die voor deze kandidaten dienen plaats te vinden, is het niet zeker of de initiële timing nog haalbaar is, d.i. een plenaire stemming over het voltallige College van Commissarissen tijdens de plenaire sessie van oktober, en of het kabinet Von der Leyen m.a.w. op 1 november 2019 aan de slag kan.
 

 
 

Petra De Sutter    

Europees parlementslid
0475 71 22 73

Meer info:
Sophie Boucquey
0494 03 18 41

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.