Focus van farma in lijn met volksgezondheid, milieu én mondiale uitdagingen

Focus van farma in lijn met volksgezondheid, milieu én mondiale uitdagingen

Op 26 oktober 2021 lanceert de federale regering, onder leiding van Premier Alexander De Croo en in samenwerking met de Vice-Premiers, een langetermijnstrategie voor de biofarmaceutische sector in België. Doel van deze strategie is om de positie van België als wereldleider veilig te stellen. Ons land scoort immers uitzonderlijk goed – zo niet nagenoeg best in Europa – als het aankomt op investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling of export van biofarmaceutische producten. De sector biedt rechtstreeks werk aan ongeveer 40.000 mensen en onrechtstreeks aan vele anderen. De coronacrisis zorgde ervoor dat de sterke aanwezigheid van farmabedrijven in ons land zichtbaarder was dan ooit, en toonde tegelijkertijd het belang aan van een bestendiging hiervan.

Petra De Sutter: “Als groenen vinden we het belangrijk dat we als overheid niet enkel een rol spelen om van België een aantrekkelijke plaats te maken voor de farma-sector, maar ook en vooral om de prikkels op de juiste manier te zetten zodat de focus van de industrie spoort met het bredere algemene belang van de volksgezondheid, onze leefomgeving én de vele mondiale uitdagingen.”

Patiënt centraal en algemeen belang als leidraad

Een eerste belangrijke leidraad voor de groene partij in deze langetermijnstrategie is om de focus van de industrie te laten sporen met de noden van de volksgezondheid. Dit kan bereikt worden door enerzijds te focussen op de ontwikkeling van geneesmiddelen met een echte meerwaarde voor de patiënt of de samenleving, maar ook door de betrokkenheid van alle stakeholders te garanderen en daarbij zeker ook de stem van de patiënten voldoende luid te laten klinken. Als groene partij hamerden we op de rol van de overkoepelende patiëntenplatformen in dit verhaal.

Ook kan er meer ingezet worden op klinische proeven en ‘repurposing’ studies die gebruik maken van reeds bestaande molecules, en in die zin dus misschien minder interessant zijn voor de industrie, terwijl ze toch nog een verdere meerwaarde kunnen hebben bij gebruik voor andere aandoeningen.

Een bijkomende belangrijke leidraad is om de focus van de industrie beter te laten sporen met de belangen van het milieu. De ontwikkeling van de federale langetermijnstrategie moet voor de groenen in de regering gebeuren met oog op verduurzaming en met respect voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Dit kunnen we bewerkstelligen door internationale verdragen ter zake in rekening te brengen, zoals het ‘Cartagena Protocol on Biosafety’. In het Toekomstpact met de industrie hebben we ook aandacht voor duurzaamheid en voor milieu-impact, met name door aandacht te hebben voor verpakkingen van geneesmiddelen.

Ten slotte is het ook belangrijk om er geen enge nationale focus op na te houden bij de ontwikkeling van deze strategie, maar de creatie van meerwaarde ook na te streven op nationaal, Europees en globaal niveau. Denk hierbij aan de ontwikkeling van geneesmiddelen voor aandoeningen die globaal veel slachtoffers eisen zoals gele koorts of malaria.

Next steps

Op 26 oktober 2021 wordt het R&D Biopharma Platform nieuw leven ingeblazen met een bijeenkomst van de Premier, de Vice-Premiers, de betrokken vakministers en vertegenwoordigers van de sector. De volgende zes maanden zullen werkgroepen zich buigen over de omzetting van een heel aantal aanbevelingen naar concrete acties zoals de Belgische betrokkenheid bij geselecteerde innovatieve platformen rond o.a. celtherapie en gentherapie te versnellen. Eind april 2022 zal een beslissing omtrent deze acties genomen en gecommuniceerd worden.

Ook interessant

Federale ambtenaren ontvangen allereerste maaltijdcheques

28 feb 2024

‘Al twintig jaar lang is er geen echte loonsverhoging geweest voor federale ambtenaren. Vanaf van...

Onze nieuwe software zorgt er mee voor dat Leuvenaars hun kerstpakjes milieuvriendelijk thuiskrijgen

18 dec 2023

Minister van post Petra De Sutter (Groen) stelt software voor die Leuvense winkels helpt om kerst...

De Sutter neemt nieuwe maatregelen om meer mensen met handicap aan te nemen. ‘De grootste beperking voor mensen met een handicap, is hoe de omgeving erop reageert’

03 dec 2023

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) helpt meer mensen met een handicap tijdens d...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren