Federale regering bindt de strijd aan met stress op het werk

De federale regering investeert 5,5 miljoen euro om het mentale welzijn op de werkvloer aan te pakken. Steeds vaker krijgen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te maken met stress, burn-outs of andere mentale problemen. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, die samen met collega’s Dermagne, Vandenbroucke en Clarinval het project uitwerkt, ziet dat vooral het telewerk door de coronacrisis een zware impact heeft. ‘Als we willen dat mensen telewerken, is het aan ons om hen daar zo goed mogelijk in te ondersteunen.’

 

De jongste 10 jaar heeft België een sterke toename gekend van het aantal mensen dat langdurig van het werk afwezig is wegens ziekte. In een doorsnee bedrijf waren 3 op 100 werknemers in 2010 langer dan een maand ziek, dat aandeel ligt ondertussen op 5 op 100. Eind juni 2020 waren er 459.561 werknemers en zelfstandigen langer dan één jaar ziek.

De situatie dreigt nog te verergeren. De coronacrisis heeft een grote impact op de mentale weerbaarheid van de bevolking. De meeste werkende Belgen moesten zich tijdens de coronacrisis snel aanpassen en worden geconfronteerd met isolement, de intensivering van werk, het verlies van zingeving en een onevenwichtige balans tussen werk en privé.

Om de mentale veerkracht op het werk te verbeteren, maakt de federale regering nu een bedrag van 5,5 miljoen euro vrij. Met een aanpak in 3 fases wil de regering zowel voor werknemers, zelfstandigen als de federaal ambtenaren een verschil maken.

“Enorm veel werknemers en ambtenaren hebben door de coronacrisis van de ene dag op de andere moeten overschakelen op telewerk”, zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter. “Ondanks de goede organisatie ervan door tal van werkgevers zorgt dat voor veel mensen voor een hoop extra stress en kan dat leiden tot motivatieverlies, isolement en zelfs burn-outs. Als we verwachten van iedereen dat ze van thuis uit werken, dan is het aan ons om hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Nu, maar ook zeker in de toekomst op het moment dat we terug naar kantoor kunnen komen. We komen dan terecht in een nieuwe realiteit met een evenwichtige mix tussen enkele dagen telewerk per week en enkele dagen aanwezigheid op kantoor. In die ondersteuning is mentaal welzijn cruciaal, en daarin zetten we met dit plan een belangrijke stap.”

“Stress en burn-out zijn een breed maatschappelijk en complex probleem, dat de laatste jaren steeds meer en meer slachtoffers maakt. Alle bevoegde ministers buigen zich nu samen over een doeltreffende aanpak. Tegen 2022 moet het federaal actieplan klaar zijn”, zegt minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. “Gezien het om een acuut probleem gaat, willen we echter niet wachten om actie te ondernemen. Nog dit jaar komt er een nationale sensibiliseringscampagne, en worden gerichte maatregelen genomen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.” 

 

Een aanpak in 3 fases

Fase 1: opsporing en informeren (April – december 2021, € 1.000.000) 

Er zal een nationale sensibiliseringscampagne worden opgezet, met twee doelstellingen. Enerzijds om een tool voor de opsporing van burn-out onder de aandacht te brengen, anderzijds om door te verwijzen naar concrete oplossingen en hulpmiddelen.

Fase 2: Eerste pakket van maatregelen (april 2021 – december 2022, € 4.500.000)

Naast het opsporen van burn-outs wordt er ook op korte termijn geïnvesteerd in preventie van psychosociale risico’s bij zelfstandigen, ambtenaren en werknemers. De bedoeling van de maatregelen is helpen om risicosituaties beter te kunnen inschatten en te vermijden, personen met een hoog risico helpen om de negatieve situatie aan te pakken, en hen gerichte begeleiding aan te bieden.

Fase 3: Federaal Plan Mentale Veerkracht op het Werk (vanaf 2022)

Parallel wordt gewerkt aan een federaal actieplan. Het zal bestaan uit een gemeenschappelijke sokkel van maatregelen die voor de voltallige werkende bevolking, aangevuld met specifieke maatregelen op maat.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: “Dit federaal actieplan maakt ook het uitrollen van maatregelen ter bestrijding van stress en burn-out op maat van zelfstandigen mogelijk. We houden hierbij rekening met de eigenheid van het zelfstandig ondernemerschap. Vaak ligt het niet in de aard van de zelfstandige om dergelijke hulp uit zichzelf te gaan zoeken. Dit actieplan kan de zelfstandige het nodige duwtje in de rug geven.”

"Door écht iedereen mee te nemen in de acties, willen we met dit plan een verschil maken", vertelt minister Frank Vandenbroucke. "De kracht van dit plan zit in de samenwerking op alle niveaus: tussen Ministers, tussen het federale en regionale niveau, maar ook tussen administraties, organisaties en mensen. Met dit plan zullen we beter opgewassen zijn tegen de soms stressvolle omstandigheden die mensen tijdens deze pandemie ervaren. We willen mensen die geconfronteerd worden met stress of een burn-out daadwerkelijk betrekken bij het zoeken naar en uitwerken van oplossingen. Iets wat ze niet alleen moeten doen, maar waarvoor ze ondersteuning krijgen van experten, sociale partners, dienstverleners, … ", aldus minister Frank Vandenbroucke.

Ook interessant

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’

06 mei 2024

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter regelt dat federale ambtenaren twee dagen verlof kri...

Sociaal internetaanbod gelanceerd

01 mrt 2024

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) voert vanaf 1 maart een sociaal internetaanbod in vo...

De Sutter: ‘Al miljoenen valse sms’en tegengehouden’

28 feb 2024

Minister van Telecom investeert in digitale veiligheid. ‘Sinds oktober vorig jaar hield Proximus ...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren