Europees Parlement wil een herstelfonds met veel groene ingrediënten

Of liever een herstel- en transformatiefonds, want niet alleen herstel, maar vooral ook duurzame verandering is exact wat het Europees Parlement via een resolutie aan de Europese Commissie vraagt. De gezamenlijke resolutie van christendemocraten, socialisten, liberalen, groenen en conservatieven volgt daarmee de krijtlijnen zoals die in de Green Deal uitgetekend waren. 'Bij de heropbouw van onze economie ligt de focus op klimaatdoelstellingen, digitalisering en sociale gelijkheid', zegt Europarlementslid voor Groen Petra De Sutter. 'Dit is een belangrijk signaal van het Europees Parlement dat coronaherstel en duurzaamheid hand in hand gaan.'

Vijf verschillende fracties legden samen een resolutie op tafel in het Europees Parlement. Daarmee maakt het parlement met een meerderheid duidelijk aan de Europese Commissie hoe zij een Europees herstelplan zien na de coronacrisis, inclusief een nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK) om het herstelplan te verankeren. Daarin staat de uitdrukkelijke vraag naar een verhoging van het plafond van de eigen middelen - en dus een groter EU-budget - voor een stevig herstel en om in de toekomst crisissen als deze efficiënter aan te pakken.

'Geld dat we samen inzetten, kunnen we efficiënter inzetten,' zegt Petra De Sutter. 'Daarom wil het Europees Parlement meer eigen middelen ophalen, zodat Europa minder afhankelijk is van de lidstaten. Dat kunnen we onder andere ophalen bij de grote vervuilers van broeikasgassen en plastic. Een grensbelasting voor CO2-uitstoot bijvoorbeeld zou niet alleen zorgen voor meer Europees budget om aan duurzaam beleid te doen, maar kan tegelijk helpen om onze uitstoot naar beneden te halen en zorgen voor eerlijkere handel bij import uit niet-Europese landen.'

Het grootste deel van het herstelplan - dat zo'n 2000 miljard euro omvat - gaat naar een Herstel- en Transformatiefonds. Het doel is om de Europese economie niet enkel te herstellen, maar ook te verduurzamen. De grote leidraad daarbij is de Green Deal, met een sterke focus op klimaat, digitalisering, kortere ketens en zelfs een geheroriënteerd handelsbeleid. Zo staat Europese soevereiniteit in strategische sectoren erg hoog op de agenda. Iets wat tijdens de COVID-19 pandemie en erg zwakke plek bleek van Europa.

'De interne concurrentie rond medisch materiaal is echt iets wat we ons in de toekomst niet meer kunnen veroorloven', aldus Petra De Sutter. 'Maar vooral het besef dat het anders en beter - en vooral duurzamer - moet, is duidelijk aanwezig bij de meeste fracties. De uitdrukkelijke benaming 'Herstel- en Transformatiefonds' is niet toevallig. Korte ketens, duurzame economie, eerlijke handel en klimaatinspanningen staan centraal, iets waar we met de Greens al jaren op hameren.'

'Maar zeker even belangrijk en ook op uitdrukkelijk vraag van onze groene fractie: Er is ook een erg grote sociale dimensie. Economische ongelijkheid wordt een echt strijdpunt, zodat we ervoor zorgen dat de mensen die het hardst getroffen zijn door deze crisis, zoals vrouwen, minderheden en mensen op de armoedegrens, extra geholpen worden.'

Voor de financiering van het fonds kijkt het Europees Parlement vooral naar langlopende herstelobligaties, die worden gegarandeerd door de EU-begroting. Maar belangrijker is hoe het fonds wordt ingezet. Niet enkel via leningen, maar op onze vraag vooral ook via subsidies, om nationale schatkisten niet extra te belasten en een gelijk speelveld te creëren voor alle lidstaten. 'Het Europees Parlement heeft haar werk gedaan', besluit Petra De Sutter. 'Nu is het wachten op de Europese Commissie, maar dit signaal van een meerderheid van het parlement is erg belangrijk. We hopen het fonds zo snel mogelijk dit jaar operationeel te krijgen. '

 

Petra De Sutter, Europarlementslid Groen

Ook interessant

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’

06 mei 2024

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter regelt dat federale ambtenaren twee dagen verlof kri...

Sociaal internetaanbod gelanceerd

01 mrt 2024

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) voert vanaf 1 maart een sociaal internetaanbod in vo...

De Sutter: ‘Al miljoenen valse sms’en tegengehouden’

28 feb 2024

Minister van Telecom investeert in digitale veiligheid. ‘Sinds oktober vorig jaar hield Proximus ...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren