21 sep 2019

EU-update: debat Amazone, de brexit-soap & klimaattop New York

De septembermaand betekende ook voor de Europese Instellingen een nieuwe start. Ursula von der Leyen stelde haar kandidaat-commissarissen voor,  er moeten nog veel dossiers  worden afgewerkt en het Europees parlement heeft net een plenaire sessie in Straatsburg achter de rug. Het groene beleid is actueler dan ooit en ik zet me er elke dag voor in. Op naar een groener, rechtvaardiger Europa!

Debat over het Amazonewoud

Tijdens de sessie in Straatsburg werd er gedebatteerd over de branden in het Amazonewoud. Jammer genoeg kwam er geen resolutie uit voort, hoewel de groene fractie hiervoor pleitte. De EU mag niet bijdragen aan de verdere ontbossing en moet daarom de Mercosur-deal tegenhouden zolang er geen garanties zijn om het klimaat te beschermen.  

Bekijk mijn filmpje en teken onze petitie.

De Brexit-soap continues...

Michel Barnier en Jean-Claude Juncker spraken het Parlement toe over de Brexit. De onzekerheid over wat er gaat gebeuren is groot. We mogen de impact van een no-deal op het dagelijks leven van mensen niet uit het oog verliezen. Daarom werd er beslist in dat geval een fonds open te stellen, om de dramatische gevolgen op te vangen. Uitstel of geen uitstel? Niemand kan het zeggen, maar oktober wordt sowieso een uiterst spannende maand.

Bekijk mijn filmpje.

Op weg naar de klimaattop in New York

Volgende week vindt de United Nations Climate Action Summit plaats. Er is dringend nood aan betere nationale klimaatdoelen om de CO2-uitstoot in 2050 terug te dringen tot nul. Ook de Europese Groenen zullen op de klimaattop aanwezig zijn. In het kader van de Top kwamen er wereldwijd honderdduizenden mensen op straat voor het klimaat.

Bekijk mijn filmpje.

Geen patenten op planten

Een overweldigende meerderheid van het Europees Parlement heeft zich verzet tegen het patenteren van planteigenschappen die door klassieke veredeling kunnen worden verkregen. Dit is belangrijk om de vrije concurrentie, de landbouwsector, voedselveiligheid én het klimaat te waarborgen.  De resolutie is een belangrijk signaal in een aanslepende discussie met het Europees Octrooibureau.

Lees mijn artikel en onderteken de brief aan het Europees Octrooibureau. 

Naar een Europese sociale zekerheid?

Als lid van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werd ik aangesteld als schaduwrapporteur voor het dossier met betrekking tot de Europese sociale zekerheid. Commissaris Marianne Thyssen wil dit heikel dossier, dat de Europese socialezekerheidsstelsels beter op elkaar moet afstemmen, rond krijgen voor november. Ik wil meewerken aan een betere regelgeving en een betere controle, dat elk land in de Unie ten goede komt.

 

Blijf alles op de voet volgen via mijn Facebookpagina en schrijf je in voor de nieuwsbrief.