Europese Commissie zet eindelijk eerste stappen voor betere biodiversiteit en duurzamer voedselbeleid

Na een paar keer uitstellen, heeft de Europese Commissie vanmiddag eindelijk haar nieuwe biodiversiteitsstrategie voorgesteld. De groene fractie in het Europees Parlement is blij dat de Commissie niet enkel ambitie toont, maar ook duidelijke streefdoelen vastlegt voor pesticiden en de aanplanting van bomen en hagen. En dat is niks te vroeg voor Europarlementslid voor Groen Petra De Sutter: 'Als je ziet hoe snel onze biodiversiteit achteruitgaat, was uitstellen niet langer een optie. We zijn ook blij dat de Europese Commissie onmiddellijk ook werk maakt een duurzamer voedselbeleid en niet verder is ingegaan op de vertragingsmanoeuvres van de Europese Volkspartij en de conservatieve landbouwlobby.'

3 miljard bomen planten tegen 2030, een strikte bescherming voor de Europese oerbossen, meer hagen en vijvers voor een divers natuurlandschap en 25.000 kilometer extra beschermde rivieren. Zo wil de Europese Commissie het snelle verval van de biodiversiteit in Europa een halt toeroepen en in 2030 al een duidelijk herstel zien gebeuren.

Maar het meest opvallend zijn de doelstellingen voor de landbouwsector. Zo moet het gebruik van pesticiden tegen 2030 halveren en moet minstens een kwart van alle landbouwgrond gebruikt worden voor biologische landbouw. En ook de eis van de groene fractie in het Europees Parlement om minstens tien procent van het landbouwareaal te gebruiken voor hagen, bloemenstroken, waterberging en andere natuurelementen, werd door de Commissie opgenomen in haar plannen.

‘Dat is bijzonder goed nieuws, want veel diersoorten hebben gewoon niet meer genoeg plek om te leven, laat staan om zich te verplaatsen naar andere biotopen’, zegt Petra De Sutter. ‘Hagen zijn voor veel kleinere diersoorten echte natuursnelwegen om zich te verplaatsen en andere soortgenoten tegen te komen. Iets waar bijvoorbeeld Wallonië eerder ook al actie voor ondernam, met het expliciete voornemen in het Waalse regeerakkoord om 4.000 kilometer extra hagen aan te planten.’

‘Daarnaast is het goed dat de Commissie duidelijke quota opstelt. Biodiversiteit is te lang een zaak van beloftes en goeie voornemens geweest. Die ambitie nu koppelen aan doelstellingen zal ervoor zorgen dat we eindelijk echt werk maken van herstel.’

Van boer tot bord

De Europese Commissie wil met haar ‘Boer-tot-Bord’-strategie ook het hele voedingssysteem verduurzamen. Zo moet de voedselverspilling – zowel in supermarkten als bij mensen thuis – tegen 2030 halveren, komt er een Europees label om consumenten aan te moedigen gezonde keuzes te maken en wil men ervoor zorgen dat voedsel dat van buiten Europa geïmporteerd wordt, aan dezelfde normen zal voldoen. Een belangrijke tekortkoming is het gebrek aan concrete ambities om de overconsumptie en -productie van vlees aan te pakken, wellicht onder druk van de conservatieve landbouwlobby.

‘De overconsumptie van vlees en zuivel is een belangrijke oorzaak voor de klimaat-en biodiversiteitscrisis’, zegt Petra De Sutter. ‘Europa zegt dat ze hun promotiecampagnes gaan evalueren, maar maakt geen concrete belofte om te stoppen met het promoten van vleesproductie en -consumptie. Denk aan de VLAM-campagnes om meer steak te eten. Waarom zou een overheid actief iets promoten, waarvan het is aangetoond dat het slecht is voor de gezondheid, voor de natuur en voor de planeet?’

Landbouwbeleid moet nog pak beter

Petra De Sutter is positief over beide strategieën, maar benadrukt dat ook een hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid noodzakelijk is om een duurzame transitie waar te maken. ‘De doelstellingen van de nieuwe strategieën zijn goed en noodzakelijk om de breed gedragen ambities waar te maken, maar als we onze landbouw en voedselproductie echt duurzaam en dus klaar voor de toekomst willen maken, moet de EU het landbouwbeleid meer verregaand hervormen dan het voorstel dat nu op tafel ligt. De meeste echte landbouwers – en niet de massa industrie zoals we die soms kennen - beseffen gelukkig zelf ook dat zij de eerste slachtoffers zijn als we niks ondernemen voor klimaat en biodiversiteit.’

De plannen die vandaag werden voorgesteld door de Europese Commissie vormen een centraal deel van de Europese Green Deal. Ze maken ook deel uit van het Europese herstelplan om na de coronacrisis duurzaamheid, gezondheid en economische welvaart aan elkaar te koppelen.


De volledige strategieën kan je hier vinden:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_884

Ook interessant

De Sutter investeert 11 miljoen: ‘Treinreizigers krijgen beter en sneller internet’

20 apr 2023

‘De treinreiziger zal beter en sneller op het internet kunnen surfen. Daarvoor maken we nu ruim 1...

Minder belasting voor wie wil leveren met elektrische bestelwagen

17 apr 2023

Van de meer dan 44.000 nieuwe bestelwagens die in 2022 ingeschreven werden, zijn er maar 1600 ele...

Team van ambtenaren binnenkort onmiddellijk inzetbaar om versterking te bieden

27 mrt 2023

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter wil een team opzetten van ambtenaren die in tijden v...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren