Een "fietsplan" voor de federale overheid zet in op meer duurzame verplaatsingen

De ministerraad heeft vandaag groen licht gegeven aan BE CYCLIST, het federale Actieplan ter Promotie van de Fiets. Het plan omvat een reeks maatregelen die betrekking hebben op ambtenarenzaken. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter is zeer tevreden met de vooruitgang.

De coronacrisis leidde ook binnen de federale overheidsdiensten tot nieuwe werkmethodes en -afspraken. Ook de verplaatsingen (van en naar het werk, voor het werk, …) verlopen meer hybride. Een nieuw "fietsplan" voor de federale overheid wil hierop inspelen. Het hoofddoel is: fietsverplaatsingen (conventioneel, cargo of elektrisch) stimuleren.

Eén op de tien federale ambtenaren gaat elke dag met de fiets naar het werk. Het is de bedoeling dit cijfer tegen 2024 te verdubbelen.

In de eerste plaats zal een analyse van de bestaande fietsinfrastructuur van de federale overheidsgebouwen worden gemaakt, zodat er in samenwerking met de Regie der Gebouwen aanpassingen kunnen worden aangebracht. Een eerste fase is gestart, en de ambtenaren zullen een enquête kunnen invullen om de specifieke behoeften vast te stellen.

Daarnaast onderzoeken we het aanbieden van financiële incentives. Bijvoorbeeld het te koop aanbieden van een fiets en veiligheidsuitrusting (helm, vest, reparatieset) tegen een lagere prijs of een diefstalverzekering met korting.

Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de fietsvergoeding nog meer te kunnen combineren met andere vervoersmiddelen zoals openbaar vervoer zodat ook ambtenaren met een treinabonnement gestimuleerd worden om vaker de fiets te nemen. Het project rond flexibele abonnementen, waar FOD BOSA deel uitmaakt van het pilootproject van de NMBS, zal daarvoor een belangrijke hefboom zijn.

Een aanbod fietsverhuur voor de federale ambtenaren wordt eveneens onderzocht. Op langere termijn kunnen er nieuwe financieringsmogelijkheden komen zoals fietsleasing.

Dit alles gaat gepaard met voorlichtingscampagnes en opleidingssessies zoals bijvoorbeeld een cursus ‘veilig rijden in het verkeer’.

"De overheid wil het goede voorbeeld geven op vlak van duurzame verplaatsingen. Met dit fietsplan voor de federale overheid willen we het aantal fietsverplaatsingen gevoelig opkrikken. Dat is beter voor het klimaat én voor de gezondheid van onze ambtenaren. Het doel is de keuze om met de fiets te verplaatsen, eenvoudig en voor de hand liggend te maken. Het maakt deel uit van de ambitie om van de federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van het land te maken" aldus federaal minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen).

In juli van dit jaar werd een netwerk van mobiliteitscoördinatoren binnen de federale administratie opgericht. Elk departement duidde een "mobiliteitsmanager” aan. Die zal instaan voor een goede uitvoering van het fietsplan.

Het plan maakt integraal deel uit van BE CYCLIST, het federale actieplan ter bevordering van het fietsgebruik, dat wordt gecoördineerd door de federale minister van mobiliteit, Georges Gilkinet. In haar regeerakkoord heeft de federale regering zich ten doel gesteld een ambitieuze modal shift te bewerkstelligen. Het federale fietsbeleid is gericht op bewustmaking en versterking van het positieve imago van de fiets als middel voor dagelijkse verplaatsingen.

Ook interessant

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’

06 mei 2024

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter regelt dat federale ambtenaren twee dagen verlof kri...

Sociaal internetaanbod gelanceerd

01 mrt 2024

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) voert vanaf 1 maart een sociaal internetaanbod in vo...

De Sutter: ‘Al miljoenen valse sms’en tegengehouden’

28 feb 2024

Minister van Telecom investeert in digitale veiligheid. ‘Sinds oktober vorig jaar hield Proximus ...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren