De Sutter zet schouders onder integriteitsbeleid ambtenaren

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter geeft een nieuw elan aan integriteit binnen de overheid. Ze organiseert een seminarie om het federale integriteitsbeleid te versterken. Daarnaast komt ze met een update over het deontologisch kader voor ambtenaren, werkt ze verder aan regels rond klokkenluiders en schrijft ze een Koninklijk Besluit over integriteit. Die laatste initiatieven moeten in de herfst uitmonden in een upgrade van de aanpak en van de regelgeving inzake integriteit.

Integere ambtenaren zijn cruciaal om het vertrouwen van de burger in de overheid te behouden en te versterken. De uitlopers van de zaak rond de berichtendienst Sky ECC tonen aan dat integriteit binnen de federale overheid nooit als een verworven goed kan beschouwd worden en preventie erg belangrijk blijft.

Op 21 juni brengt de Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter haar topambtenaren samen om het integriteitsbeleid binnen de federale overheid kracht bij te zetten. Gedurende één dag zullen academici, internationale experten en ervaringsdeskundigen uit binnen- en buitenland hen inspireren. In samenwerking met de betrokken regeringsleden moet deze oefening in het najaar uitmonden in een upgrade van de strategie en regelgeving.

Omgaan met belangenconflicten, opspeuren van fraude in overheidsopdrachten, dilemma’s bespreekbaar maken: het zijn maar een paar elementen van een goed integriteitsbeleid. ‘Als het over deze belangrijke kwesties gaat, laat ik er geen twijfel over bestaan: beter voorkomen dan achteraf genezen.’ zegt De Sutter. ‘Ik wil echt dat iedereen die werkt voor de federale overheid integriteit hoog in het vaandel draagt. Dat is cruciaal om het vertrouwen van de burger in de overheid te behouden en te versterken.’

Naast dit initiatief schrijft De Sutter samen met Staatssecretaris De Bleeker ook een brief naar de 65.000 federale ambtenaren om hen te wijzen op het deontologisch kader dat ze opnieuw uittekende. ‘Het vorige kader dateert al van 2007 en was geschreven in een taal die onleesbaar was. We verlagen de drempel nu’ zegt De Sutter.

De Minister werkt ook aan het klokkenluidersstatuut waardoor iedereen in en rond de federale overheidsdiensten een integriteitsschending kan melden via een specifiek kanaal. ‘Ik wil niet dat ambtenaren die de klok luiden over fraude of andere wantoestanden het risico op vergelding lopen,’ klinkt het. Het wetsontwerp tot omzetting van de Europese klokkenluidersrichtlijn voor federale ambtenaren werd recent in eerste lezing door de Ministerraad goedgekeurd.

Tot slot wijst De Sutter naar het rapport van de Europese Corruptiewaakhond GRECO dat vorig jaar verscheen en ons land op de vingers tikte rond integriteit. ‘Integriteit is belangrijk voor het vertrouwen in politiek en ambtenarij. Daarom verdient dit thema, ondanks alle andere prioriteiten, echt wel de nodige aandacht.’

Ook interessant

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’

06 mei 2024

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter regelt dat federale ambtenaren twee dagen verlof kri...

Sociaal internetaanbod gelanceerd

01 mrt 2024

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) voert vanaf 1 maart een sociaal internetaanbod in vo...

De Sutter: ‘Al miljoenen valse sms’en tegengehouden’

28 feb 2024

Minister van Telecom investeert in digitale veiligheid. ‘Sinds oktober vorig jaar hield Proximus ...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren