19 dec 2019

Catalaans Europarlementslid Junqueras heeft recht op zijn zetel volgens uitspraak Hof

PERSBERICHT

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vandaag in zaak C-502/19 geoordeeld dat Oriol Junqueras het recht heeft om lid te worden van het Europees Parlement. Sinds de bekendmaking van de resultaten van de Europese verkiezingen op 26 mei 2019 had hij het recht om volwaardig lid te zijn en beschermd te worden door zijn parlementaire immuniteit. Het Hof oordeelt dat een parlementair mandaat uitsluitend voortvloeit uit de stem van de burgers. Oriol Junqueras maakt deel uit van de Groene fractie die en samen met de Europese Vrije Alliantie één groep vormt.

Petra De Sutter: "Wij vragen al lang om een politieke oplossing en hebben Oriol Junqueras altijd verdedigd. We verwelkomen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Omdat het Europees parlement bevoegd is om de immuniteit van Oriol Junqueras te verdedigen, hebben we als fractie de voorzitter van het Europees parlement Sassoli gevraagd om de uitspraak van het Hof na te leven. De uitvoering van deze uitspraak is essentieel om de rechten van Oriol Junqueras te beschermen, maar ook om het functioneren en de onafhankelijkheid van het Parlement te beschermen."

In een reactie bevestigt de voorzitter van het Europees Parlement Sassoli dat hij onderzoekt welke impact de uitspraak zal hebben op de samenstelling van het Europees parlement. Hij doet ook beroep op de bevoegde Spaanse autoriteiten en dringt er ook bij hen op aan de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie na te leven.

Omdat Oriol Junqueras mee achter de organisatie zat van het referendum over zelfbeschikking van Catalonië in oktober 2017, werd hij veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf in Spanje en zat hij in voorlopige hechtenis. Het Spaanse Hooggerechtshof oordeelde dat Junqueras daarom geen lid mocht worden van het Europees Parlement. Maar nu oordeelt het Europees Hof dat de voorlopige maatregel van gevangenschap had moeten worden opgeheven om Junqueras naar het Europees Parlement te laten verhuizen, en dat het Hooggerechtshof het Europees Parlement had moeten vragen om opschorting van zijn immuniteit.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.