België in de wereld

België heeft Europa nodig …

‘Wie nog twijfelt aan de klimaatverandering: kom eens kijken’, zei de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis naar aanleiding van de hevige bosbranden in zijn land tijdens de dramatische zomer van 2021. Ook ons eigen land bleef niet gespaard. Midden juli overspoelden grote delen van Wallonië en werden vele mensen plots dakloos. De Green Deal waarmee Europa de klimaatverandering te lijf wil gaan, komt geen dag te vroeg. Daarin wordt het engagement aangegaan om ons continent klimaatneutraal te maken tegen 2050. Met andere woorden: tegen dan willen we een netto-nuluitstoot van broeikasgassen realiseren, om niet langer bij te dragen aan de klimaatopwarming.

Europa wil ook andere werelddelen aansporen om de klimaatcrisis grondig aan te pakken. Ons land op zich kan maar weinig in beweging zetten, een heel continent daarentegen kan echt wegen op de internationale agenda.

Tegelijkertijd levert de Europese Green Deal heel wat op voor België. Niet alleen helpt het plan ons land om zich weerbaarder te maken tegen crisissen die op ons afkomen, het zorgt ook voor heel wat jobs die lokaal ingebed zijn. Voor Europa zou het gaan om 410.000 nieuwe jobs.


… en Europa heeft België nodig

België stond mee aan de wieg van Europa en heeft zich altijd als een loyale partner opgesteld. Dat doen we nog steeds. We zijn meesters in het vinden van compromissen en spelen daarom vaak een sleutelrol in het ingewikkelde Europese overlegmodel.

Bovendien zijn we een hoogopgeleid land met heel wat expertise. De Vivaldi-regering trekt resoluut de kaart van hernieuwbare energie en doet dit om twee redenen: we willen onze uitstoot drastisch omlaag halen én we willen expertise opbouwen die we wereldwijd kunnen inzetten om zo ook andere landen te helpen bij hun energie-omslag. Voor de groenen gaat de klimaatstrijd hand in hand met de sociale strijd. Het klimaatbeleid zal met andere woorden alleen maar slagen als het sociaal en eerlijk is, en de samenleving kan pas sociaal en eerlijk zijn, als we ons klimaat leefbaar houden.

Op vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten is ons land nu al koploper. Op Europees vlak roept België landen die die rechten willen terugschroeven, actief een halt toe. Ons land heeft onmiddellijk gereageerd toen de Poolse en Hongaarse regering beslisten om de rechten van LGBTQIA+-mensen in te perken. België spoort Europa aan een open en inclusieve positie in te nemen op wereldvlak.

 

De wereld heeft meer samenwerking nodig

In februari 2020 werd de wereld verrast door een snel oprukkend, ongekend virus dat de naam COVID-19 kreeg. Geen enkel land, waar ook ter wereld, was hierop voorbereid. België en de andere Europese lidstaten evenmin. Tijdens de eerste maanden reed iedereen een hobbelig parcours maar al snel werd duidelijk dat als we ons hieruit wilden bevrijden meer samenwerking onder de Europese lidstaten nodig was. Die kwam er ook: materialen en knowhow werden uitgewisseld, landen hielpen elkaar bij de opvang van patiënten, we kochten samen vaccins aan tegen scherpe prijzen.

Wel stellen we vast dat de solidariteit wereldwijd niet vlot genoeg
verloopt. Heel wat landen met middellage tot lage inkomens ontbreken nog steeds de nodige vaccins om hun inwoners te beschermen. Dat valt moreel moeilijk uit te leggen maar is tevens een bedreiging voor ons allemaal: zolang niet iedereen beschermd is, kan het virus blijven circuleren en muteren. Tot er een nieuwe variant ontstaat waartegen onze vaccins niet langer helpen. Meer samenwerking zal dus nodig zijn om onze wereld, en dus ook ons land, weerbaarder te maken voor de crisissen die ons nog wachten.