De overheid als meest aantrekkelijke werkgever

Een moderne werkgever

De federale overheid is naast een klantgerichte dienstverlener ook een werkgever van wel tienduizenden ambtenaren! Om al dat talent aan te werven, te laten ontplooien en te laten schitteren, bouwen we continu aan een dynamisch en modern personeelsbeleid. We zorgen voor snellere en steeds objectieve selectieprocedures, en een modern competentiebeleid. Gedreven en goed omkaderde topmanagers met voldoende diversiteit aan de top. En een breed palet aan ontwikkelingsinitiatieven en mogelijkheden om een gevarieerde loopbaan uit te bouwen. We willen dat alle ambtenaren zich goed in hun vel voelen, dus zetten we ook in op welzijn met aandacht voor zowel de fysieke àls mentale gezondheid en de combinatie tussen werken en leven. Ons doel? Van de federale overheid een werkgever maken waar iedereen graag naartoe komt en niemand meer weg wil!


Innovatie

De federale overheid is een gigantische vijver van talent en innovatiepotentieel. Dat potentieel willen we ontsluiten en begeleiden. Innoveren om onze werkprocessen te verduurzamen en zo ons steentje bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Innoveren zodat we de burger op de beste manier kunnen vooruithelpen in deze snel digitaliserende tijden. Innoveren opdat onze werknemers zich ten volle ondersteund voelen. Innoveren om als overheid mee te investeren in de vernieuwende kracht van onze economie en alle waardevolle start-ups die ontstaan uit goede ideeën van durvende ondernemers. Alleen zo kan een overheid een aantrekkingspool worden voor de vele talenten die jaarlijks afstuderen of mensen met ervaring die zich graag willen inzetten voor een betere maatschappij. Alleen zo kan de overheid zijn rol spelen als katalysator van België.

Spiegel van de maatschappij

De federale overheid wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor iederéén. Vandaag is er nog een ondervertegenwoordiging van mensen uit etnisch-culturele minderheden en mensen met een handicap. Vrouwen vinden voldoende de weg naar de overheid maar nog te weinig naar de top. Mensen die zich op het snijpunt van deze groepen bevinden, verdienen extra aandacht. We willen van de federale overheid een ware afspiegeling van de maatschappij maken omdat zo het beleid beter aansluit op wat de maatschappij nodig heeft.