Adoptieverlof en pleegouderverlof voor statutaire ambtenaren wordt opgetrokken

Vrijdag 19 maart 2021 zal de federale ministerraad beslissen om het adoptieverlof en pleegouderverlof voor statutairen gelijk te trekken met het aantal dagen dat contractuelen en werknemers in de privésector kunnen opnemen. In vergelijking met de situatie vandaag zullen gezinnen tegen 2027 vijf extra weken adoptieverlof per kind ontvangen en dit voor kinderen tot 18 jaar. Statutairen die langdurig een minderjarig pleegkind opvangen krijgen een pleegouderverlof toegekend. Hiermee komt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter tegemoet aan haar doelstelling om het statuut voor statutairen en contractuelen beter op elkaar af te stemmen, met behoud van rechten. Ook voor de work life balance van de betrokken ambtenaren die zo extra tijd krijgen om een nieuwe thuis voor het kind uit te bouwen, is deze uitbreiding een goede zaak

 

Statutaire ambtenaren die een kind adopteren hadden tot nu toe recht op 6 weken adoptieverlof per ouder en per geadopteerd kind jonger dan 10 jaar. Die leeftijd wordt nu opgetrokken naar 18 jaar. Als ze meerdere kinderen adopteren, krijgen ze nog eens twee weken verlof erbij. Tot op heden bestond er nog geen pleegouderverlof voor statutaire ambtenaren die langdurig een pleegkind opvangen. Vanaf dit jaar ontvangen ze voor ieder minderjarig kind dat ze langer dan zes maanden opvangen, zes weken per ouder.

 

Voor beide verloven komt er vanaf dit jaar nog eens twee extra weken erbij, te verdelen met de partner. Die weken worden progressief opgetrokken tot in 2027. Vanaf 2023 worden die twee extra weken, drie extra weken. In 2025 wordt dat aantal opgetrokken naar 4 extra weken en in 2027 worden dat ten slotte vijf extra weken.

 

Zo wil minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter het adoptieverlof en het pleegouderverlof voor statutaire ambtenaren gelijkschakelen met dat van contractuelen van de federale overheidsdiensten en werknemers uit de privésector. Dit kadert in haar ambitie om de stelsels van contractuelen en statutairen meer met elkaar te stroomlijnen, met respect voor de rechten van beide statuten. Minister De Sutter is blij dat deze nieuwe regeling de verloven voor alle betrokken ambtenaren gelijkstelt: “Maar even belangrijk is de work life balance van ambtenaren die zich geëngageerd hebben voor de zorg van een kind. Een thuis creëren voor een kind waarvan sommigen een problematische achtergrond hebben, vergt aandacht en toewijding van de nieuwe ouders en dat heeft tijd nodig. Die willen we de ouders en het kind ook geven.”

 

Intussen kijken we uit ook naar het resultaat van het werk van het parlement rond het rouwverlof, waar eveneens een broodnodige uitbreiding op tafel ligt. Minister De Sutter denkt voor de federale ambtenaren in de richting van een uitbreiding van vier naar tien dagen betaald verlof.

Ook interessant

Federale ambtenaren ontvangen allereerste maaltijdcheques

28 feb 2024

‘Al twintig jaar lang is er geen echte loonsverhoging geweest voor federale ambtenaren. Vanaf van...

Onze nieuwe software zorgt er mee voor dat Leuvenaars hun kerstpakjes milieuvriendelijk thuiskrijgen

18 dec 2023

Minister van post Petra De Sutter (Groen) stelt software voor die Leuvense winkels helpt om kerst...

De Sutter neemt nieuwe maatregelen om meer mensen met handicap aan te nemen. ‘De grootste beperking voor mensen met een handicap, is hoe de omgeving erop reageert’

03 dec 2023

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) helpt meer mensen met een handicap tijdens d...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren