‘Women in Digital’ wil meer vrouwen naar de ICT-sector loodsen

De komende jaren worden cruciaal in de digitalisering van onze samenleving, met veel innovatie en nieuwe jobs tot gevolg. Helaas stellen we vast dat er een groot verschil is tussen hoeveel vrouwen en hoeveel mannen hun weg vinden richting een job in de ICT-sector. ‘Op dat vlak scoren we ondermaats in Europa’, stellen federaal minister voor Telecom Petra De Sutter en Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers. ‘Het is belangrijk dat we jonge vrouwen dat extra zetje geven, zodat de digitale revolutie niet voor een nieuwe kloof tussen man en vrouw zorgt.’

De cijfers zijn opmerkelijk. Amper 7 op 1000 jonge vrouwen studeert af in een STEM-richting in 2020, bij jonge mannen is dat 21 op 1000. Daarmee scoort België het slechtste in Europa qua vrouwelijke afgestudeerden in een STEM-richting.

 

De instroom van vrouwen in technische sectoren als ICT is sowieso al bijzonder laag. Hier bovenop zien we dat de uitstroom van vrouwen in die digitale sectoren ook nog een pak hoger ligt dan bij mannen en dit door de verschillende obstakels die ze ervaren. Om die tendens te keren, zullen de verschillende regeringen van ons land de handen in elkaar slaan om het plan ‘Women in Digital’ dat vrijdag goedgekeurd werd op de federale ministerraad, tot uitvoer te brengen. Doel is de representatie van vrouwen in ICT-sectoren bevorderen.

 

Om deze bestaande drempels structureel aan te pakken werden vijf strategische doelstellingen opgesteld:

  • Ervoor zorgen dat meer vrouwen in digitale richtingen afstuderen
  • De integratie van vrouwen in de digitale sector bevorderen
  • De grotere uitstroom van vrouwen in de sector tegengaan
  • Nieuwe rolmodellen creëren
  • De genderkloof wegwerken bij specifieke doelgroepen

 

Het plan wordt op 2 april voorgelegd aan de Interministeriële Conferentie. Ieder beleidsniveau zal op haar beurt met concrete actiepunten komen per doelstelling. Daar waar nodig slaan ze bruggen met de betrokken sectoren, het middenveld, de vakbonden of de onderwijsinstellingen zodat de actiepunten een zo breed mogelijke uitwerking en doorstroming kennen.

 

‘In een maatschappij waarbij digitale kennis alsmaar belangrijker is, haken te veel meisjes af op school voor wat ICT-vaardigheden betreft’, zegt federaal minister van Telecom Petra De Sutter. ‘Het zijn dan ook de vrouwen die dreigen uit de boot te vallen in onze gedigitaliseerde samenleving, met veel problemen op de arbeidsmarkt tot gevolg. Het is belangrijk dat we vrouwen motiveren om ook voor technische en digitale richtingen te kiezen om die digitale kloof tussen man en vrouw te dichten. Niet enkel bij de studenten, maar ook bij vrouwen die al aan de slag zijn.’

 

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “De toekomst zal digitaal zijn, zoveel is duidelijk. De coronacrisis heeft hier voor een ongelofelijke versnelling gezorgd. Als we de digitale trein niet willen missen, dan moeten we al het aanwezige talent in onze samenleving aanboren. Zeker op Internationale Vrouwendag moeten we extra stilstaan bij het feit dat we hier nog vooruitgang kunnen boeken. Het percentage vrouwen in de ICT-sector ligt laag in vergelijking met andere landen. De instroom van meisjes in STEM-richtingen kan een boost gebruiken en rolmodellen moeten meer in de picture worden gezet. Straffe vrouwen die het pad effenen zodat meer meisjes de kans krijgen om door te groeien. Samen met de federale regering maken we hier werk van.”

 

‘Het probleem begint al bij de leerboeken in de basisschool’, zegt minister De Sutter die zelf ook een wetenschappelijke  opleiding genoot. ‘Wetenschappers en computerspecialisten worden nog altijd te vaak afgebeeld als mannen, terwijl het in de zorgsector bijvoorbeeld net andersom is. Met het ‘Women in Digital’-plan willen we dat beeld helpen keren.’

 

‘Het plan heeft ook bijzondere aandacht voor de diversiteit onder de vrouwen zelf,’ besluit minister De Sutter. ‘We willen alle vrouwen meekrijgen: vrouwen met een handicap, vrouwen uit etnisch-culturele minderheden, of vrouwen die iets ouder zijn. Bovenop de genderkloof ervaren zij nog extra drempels. Die drempels moeten we zo goed mogelijk in kaart brengen en zoveel mogelijk wegwerken.’

 

De federale overheid heeft al tal van maatregelen genomen om de digitale kloof, in het bijzonder ook voor vrouwen, te helpen verkleinen. Deze maatregelen kaderen o.a. in dit globale ‘Women in Digital’-plan. Iedere minister zal gendermainstreaming toepassen in het eigen beleid. Er werden 6 miljoen euro extra middelen vrijgemaakt om de operatoren te ondersteunen bij het dichten van de digitale kloof en er wordt onderzocht of er nood is aan een uitbreiding en automatisering van het sociale Telecomtarief. De federale overheid zal werk maken van een nieuwe employer branding waarbij er ook aandacht komt voor vrouwen in topfuncties en in ICT-jobs. Daar bovenop omvat het plan heel wat sensibiliseringsmaatregelen zoals regelmatig campagnes op poten zetten om vrouwelijke rolmodellen in de kijker te zetten, ook binnen de ambtenarij. 

 

Het ‘Women in Digital’-plan ligt voor op de Interministeriële Conferentie van 2 april 2021 waar alle Belgische regeringen het plan samen zullen ondertekenen. Dan zullen ook de concrete acties bekend gemaakt worden.  

Ook interessant

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’

06 mei 2024

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter regelt dat federale ambtenaren twee dagen verlof kri...

Sociaal internetaanbod gelanceerd

01 mrt 2024

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) voert vanaf 1 maart een sociaal internetaanbod in vo...

De Sutter: ‘Al miljoenen valse sms’en tegengehouden’

28 feb 2024

Minister van Telecom investeert in digitale veiligheid. ‘Sinds oktober vorig jaar hield Proximus ...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren