3,2 miljoen euro extra voor vernieuwde versie e-procurement

De federale overheid zal de eerstvolgende drie jaren 3,2 miljoen euro extra investeren in een vernieuwde versie van e-procurement, het platform dat meer dan 125.000 gebruikers (zowel gebruikers binnen aanbestedende entiteiten als binnen ondernemingen) ondersteunt met overheidsopdrachten. Deze beslissing houdt ook in dat het BeCEPS-project wordt stopgezet, een uniform, digitaal aankoopplatform voor slechts 15 federale en programmatorische overheidsdiensten.

De federale overheid streeft naar een zo efficiënt mogelijk aankoopbeleid. E-procurement is een performante tool die het voor bedrijven zo eenvoudig mogelijk wil maken om offertes in te dienen en op te volgen. Zowel overheden als ondernemingen gebruiken het al sinds jaar en dag. Deze tool faciliteert het elektronisch indienen van offertes en streeft ernaar de gepubliceerde overheidsopdrachten zo breed mogelijk bekend te maken zodat de relevante marktspelers worden bereikt. De huidige versie raakt stilaan verouderd. In 2018 besliste de Ministerraad om het proces te starten om e-procurement te vernieuwen en een vernieuwd platform uit te bouwen.

Een jaar eerder was ook besloten om een bijkomend, specifiek aankoopplatform BeCEPS aan te kopen, ter ondersteuning van  de 15 federale (FOD) en programmatorische overheidsdiensten (POD). Deze externe tool kon ondanks de degelijkheid van de technologie, onder meer vanwege de specificiteit van de federale procedures op vlak van overheidsopdrachten, helaas  de verwachtingen niet inlossen waardoor nu beslist wordt het project te stoppen.

In de plaats van een externe tool zal nu extra worden geïnvesteerd in bijkomende functionaliteiten binnen e-procurement. In tegenstelling tot het vorige project BeCEPS zullen die worden aangeboden aan de FOD’s en POD’s, evenals aan alle andere aanbestedende entiteiten, ook van andere beleidsniveaus. In totaal gaat het om ongeveer 5.500 aanbestedende entiteiten.

De nieuwe tool zal gefaseerd worden gebouwd en in nauw overleg met de aanbestedende entiteiten. Ter ondersteuning hiervan vertrekt eerstdaags een enquête naar de aanbestedende entiteiten. Omdat de nieuwe tool in eigen beheer wordt gebouwd, zal deze op termijn ook goedkoper uitvallen qua licenties en onderhoud. Afhankelijk van het verloop van het project wordt een besparing van 4 tot 7 miljoen euro beoogd. Dit substantiële bedrag dat op die manier wordt uitgespaard, zal voor een groot deel opnieuw in de tool worden geïnvesteerd en dus uiteindelijk ten voordele van de talrijke aanbestedende entiteiten en de tienduizenden ondernemingen die meedingen in overheidsopdrachten.

Ook interessant

Minister De Sutter breekt lans voor telewerk en digitalisering op eerste EU-top Publieke Sector in 7 jaar

22 jun 2021

Voor het eerst in 7 jaar tijd zijn alle ministers voor Ambtenarenzaken van de Europese Unie bijeengekomen op een top in Lissabon. De impact van de coronacrisis heeft het geloof en vertrouwen in een...

Minister De Sutter wil oude postzegels in BEF nog een tijdje hun waarde laten behouden

18 jun 2021

Minister voor Post Petra De Sutter heeft een compromis uitgewerkt voor de uitfasering van oude postzegels met een waarde in Belgische frank. Volgens een oorspronkelijk plan zouden die niet meer kun...

Minister De Sutter in debat met de Kamer over grote krachtlijnen beheerscontract bpost

15 jun 2021

Vanmiddag gaat minister Petra De Sutter in de Kamercommissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen met Kamerleden in debat over de nieuwe beheersovereenkomst met bpost. Deze zome...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren